IT

HP nudi ICT rešenja za upravljenje kontinuiranim poslovanjem

Jedan od osnovnih elemenata u okviru ovog procesa je plan kontinuiranog poslovanja (Business Continuity Plon) koji po definiciji obuhvata identifikaciju i zaštitu kritičnih poslovnih procesa i resursa potrebnih za održavanje prihvatljivog nivoa poslovanja, štiteći one resurse i izvršavajući one procedure koje će omogućiti opstanak organizacije u vreme katastrofalnih događaja.

Notebook HPOvi događaji mogu da variraju od prirodnih katastrofa, poput zemljotresa i poplava, preko rizika od terorističkih napada pa sve do događaja kao što je pad nekog servera ili nekog drugog dela informaciono komunikacione infrastrukture (ICT). Jednostavno rečeno, plan kontinuiranog poslovanja je logički plan unapred dogovorenih procedura i akcija koje definišu šta raditi kada nešto krene loše, a što može imati negativan uticaj na poslovanje kompanije.

Iako je plan kontinuiranog poslovanja dosta širi od negativnih uticaja koje poslovanje može imati u slučaju katastrofalnih oštećenja u okviru računskog centra ili u slučaju značajnih incidenata na ICT infrastrukturi, te pored tehnološkog mora obuhvatati komercijalne, operativne (ljudske), strategijske i rizike iz okruženja, analiza rizika i pravljenje procedura na nivou ICT-a predstavlja dobar početak pravljenja plana i neizostavan je element, jer većina poslovnih procesa danas zavisi od informacionih tehnologija.

Potpora prethodno navedenom je da:
•  43% kompanija koje su doživele veliku katastrofu, a nisu imale plan nikada se ne oporave, a 29% njih bankrotira u roku od dve godine
•  93% kompanija koje izgube svoje računske centre na 10 dana bankrotiraju u roku od jedne godine

Jako je bitno shvatiti da je plan mnogo više od same tehnologije ili proizvoda, ili projekta sa početkom i krajem. Tadkođe, plan nije ni samo disaster recovery ili high avaliability rešenje. Za pravljenje plana za oporavak ICT servisa, kao i kod analize drugih aspekata uticaja na poslovanje, bitno je krenuti od rizika i analize uticaja koje ti rizici imaju na poslovanje.

U tom smislu, i u skladu sa međunarodnim regulativama (još uvek ne postoji usvojen ISO standard i ono što je najbliže standardu je BS 25999) HP je u proteklih 20 godina koliko se bavi ovom problematikom, definisao sledeće korake u svojoj metodologiji: analiza uticaja na poslovanje, analiza pretnji, uticaj i kategorizacija rizika, dizajn scenarija za pojedinačne rizike, dizajn BCM procedura, testiranje procedura, revizija plana, upravljanje promenama.

One thought on “HP nudi ICT rešenja za upravljenje kontinuiranim poslovanjem

  1. fucmut

    Odakle vam ova statistika o broju kompanija koje bankrotiraju zbog nedostatka BCP?
    Pozdrav

Leave a Reply