IT

HP objavio rezultate za prvi kvartal 2008. godine

Kompanija Hewlett-Packard objavila je finansijske rezultate za prvi kvartal fiskalne 2008. godine, koji je završen 31. januara 2008. godine sa neto prihodom od 28.5 milijardi dolara, što je rast od 13% u odnosu na isti period prethodne godine ili 8% kada se prilagodi kursnoj razlici.

Ukratko:

  • Neto prihod za prvi kvartal porastao je za 13%, odnosno za 3.4 milijarde dolara u odnosu na prošlogodišnji i iznosi 28.5 milijardi dolara
  • Operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u prvom kvartalu porasla je za 42% na 2.6 milijarde dolara, a zarada po akciji na 0.80 dolara, u odnosu na 0,55 dolara pre godinu dana
  • Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja u četvrtom kvartalu porasla je za 31% na 2.8 milijarde dolara, zarada po akciji na 0,86 dolara,u odnosu na 0,65 dolara pre godinu dana
  • Protok novca od poslovanja iznosi 3.2 milijarde dolara
  • 3.3 milijarde dolara iskorišteno za otkup akcija

U prvom kvartalu, ostvarena je operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u iznosu od 2,6 milijardi dolara i korigovana zarada po akciji od 0,80 dolar, što je rast u odnosu na 0,55 dolara u istom periodu prethodne godine. Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja bila je 2,8 milijardi dolara, sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,86 dolara, što je rast u odnosu na 0,65 dolara u istom periodu prethodne godine. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 158 miliona prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,06 dolara po akciji, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

“Ponovo smo povećali vođstvo, koje je odraz naše posvećenosti smanjenju troškova i povećanju udela na ključnim tržištima,” rekao je Mark Hurd, predsednik i generalni direktor kompanije HP. “Zaposlili smo više od 2,000 ljudi u prodaji u toku prošle godine kroz akvizicije drugih kompanija i zapošljavanje. HP zdaržava svoju poziciju koja obezbeđuje profitabilan rast, kao i dalje fokusiranje na smanjenje troškova i povećanje pokrivenosti tržišta.”

Prihod u regionu Amerike porastao je za 8% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 11,2 milijardi dolara. U oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, porastao je za 15% i iznosi 12,3 milijardi dolara. Prihod je porastao za 22% u azijsko-pacifičkom regionu i iznosi 4,9 milijardi dolara. Kada se ovi iznosi prilagode efektima promene vrednosti valuta, prihod u regionu Amerike porastao je za 7%, u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike za 7%, a u azijsko-pacifičkom regionu za 16%. Prihod izvan SAD u prvom kvartalu činio je 69% ukupnih prihoda, pri čemu je prihod u BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) zemljama porastao za 35% u odnosu na isti period prethodne godine i čini 9% ukupnog prihoda.

Grupa za personalne sisteme

Prihod Grupe za personalne sisteme (PSG) porastao je za 24% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 10,8 milijardu dolara. Broj isporučenih jedinica je porastao za 27% u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od prenosnih računara porastao je za 37% u odnosu na isti period prethodne godine, a od desktop računara za 15%. Prihod od komercijalnih proizvoda porastao je za 22% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je prihod od proizvoda namenjenih individualnim korisnicima porastao za 29%. Operativni profit iznosio je 628 miliona dolara, odnosno 5,8% prihoda, što je rast u odnosu na 414 miliona (4,7% prihoda) u istom periodu prethodne godine.

Grupa za grafiku i štampu

Prihod Grupe za grafiku i štampu (IPG) porastao je za 4% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 7,3 milijardi dolara. U odnosu na prethodnu godinu, prihod od potrošnog materijala porastao je za 6%, od komercijalnog hardvera za 7%, dok je prihod od hardvera namenjenog individualnim korisnicima opao za 5%. Isporučeno je 1% više štampača u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je isporučeno 2% manje štampača namenjenih korisnicima i 13% više komercijalnih štampača, sa solidnim rastom u oblasti grafičke umetnosti kao i velikog biznisa. Operativni profit je iznosio 1,2 milijardu dolara, odnosno 15,7% prihoda, što je rast u odnosu na prošlogodišnjih 1,1 milijardu dolara, odnosno 15.3% prihoda.

Storidži i serveri namenjeni velikim preduzećima

Prihod od storidža i servera namenjenih velikim preduzećima iznosi 4,8 milijardi dolara, što predstavlja rast od 9% u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je prihod od blade servera porastao 81%. Prihod od standardnih servera porastao je za 11%. Prihod od storidža porastao je za 10%, pri čemu je prihod od EVA linije srednje klase porastao za14 %. Prihod od ključnih poslovnih sistema porastao je za 1%, pri čemu je rast prihoda od Integrity sistema (iznosio je 37%) umanjila prodaja PA-RISC i Alpha sistema. Operativni profit je bio 673 miliona dolara, odnosno 14,0% prihoda, što je rast u odnosu na 453 miliona dolara, 10,2% prihoda, u odnosu na isti period prethodne godine.

HP usluge

Prihod od HP usluga porastao je za 11% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 4,4 milijarde dolara. U odeljenjima za outsourcing usluge porastao je za15% u odnosu na isti period prethodne godine, praćen rastom od 13% i 9% u odeljenjima za konsalting i integracije i tehnološke usluge. Operativni profit je bio 489 miliona dolara, odnosno 11,2% prihoda, što je rast u odnosu na 406 miliona dolara (10,3% prihoda), u istom periodu prethodne godine.

HP softver

Prihod od HP softvera porastao je za 11% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 666 miliona dolara, predvođen rastom od 19% u odeljenju za optimizaciju tehnologije poslovanja. Operativni profit je bio 51 milion dolara, odnosno 7,7% prihoda, što je rast u odnosu na 18 miliona, 3,0% prihoda, u istom periodu prošle godine.

Finansijske usluge

Prihod od HP finansijskih usluga iznosi 642 miliona dolara, što je rast od 17% u odnosu na isti period prethodne godine. Obim finanansija i portfolio neto aktive porasli su za 5%, odnosno 14%, respektivno, u odnosu na isti period prethodne godine. Operativna dobit je bila 6,7% prihoda, što je rast u odnosu na 5,9% u istom periodu prethodne
godine.

Upravljanje aktivom

HP je ostvario 3,2 milijardi dolara novčanog toka od poslovanja u ovom kvartalu. Inventar je dostigao vrednost od 7,9 milijardi dolara na kraju kvartala. Vrednost potraživanja iznosi 12,4 milijarde dolara. Vrednost računa prispelih za naplatu iznosi 11,8 milijardi dolara. HP je isplatio dividende u iznosu od 0,08 dolara po deonici u četvrtom kvartalu za šta je upotrebljeno 206 miliona dolara gotovog novca. HP je iskoristio 3,3 milijarde dolara gotovog novca u prvom kvartalu da otkupi oko 72 miliona običnih deonica sa slobodnog tržišta. HP je kvartal završio sa 10,1 milijardi dolara bruto gotovine, što uključuje gotovinu i ekvivalente gotovine u vrednosti od 9,9 milijardi dolara, kratkoročne investicije od 73 miliona dolara i određene dugoročne investicije od 116 miliona dolara.

Perspektiva

HP predviđa da će prihod drugog kvartala fiskalne 2008. iznositi između 27,7 i 27,9 milijardi dolara.

Očekuje se da u prvom kvartalu fiskalne 2008. godine prihod korigovane zarade po akciji po standardnom metodu knjiženja bude od 0,77 do 0,78 dolara, a po nestandardnom metodu knjiženja bude od 0,83 do 0,84 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,06 dolara po akciji, prvenstveno vezanih za amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

HP procenjuje da će prihod u fiskalnoj 2008. godini iznositi od 113,5 do 114 milijardi dolara.

Očekuje se da po standardnom metodu knjiženja (GAAP) prihod korigovane zarade po akciji u fiskalnoj 2008. godini bude između 3,26 i 3,30 dolara, a po nestandardnom metodu knjiženja između 3,50 i 3,54 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,24 dolara po akciji, prvenstveno vezanih za amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

Više informacija o HP-ovih kvartalnim prihodima, uključujući dodatne finansijske analize i pregled zarade, dostupno je na HP-ovoj web lokaciji za investitore na adresi www.hp.com/investor/home.

Leave a Reply