IT

HP olakšava širenje cloud sistema

HP predstavlja nove usluge i rešenja zasnovane na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, koje omogućavaju provajderima i preduzećima da brzo pokreću cloud usluge uz upotrebu postojećih investicija, minimizovanje rizika i snižavanje troškova.

Organizacije su pod sve većim pritiskom da IT resurse isporučuju na zahtev, da povećavaju kompetitivnu prednost i da zadovolje očekivanja korisnika. Zastareli data centri, rigidna IT arhitektura i tehnološko razuđivanje ključne su prepreke za implementaciju novih modela, kakvi su IT kao usluga i cloud computing. Za uspeh korisnika ključno je usvajanje odgovarajuće strategije.

HP-ova nova ponuda obuhvata:

 • HP Technology Consulting Services za strategiju, upravljanje i kontinuitet data centara i do 40 odsto ubrzava planiranje, projektovanje i izgradnju cloud data centra, dok podstiče usklađenost IT odeljenja, upravljanja objektima i poslovanja.(1)
 • Proširena HP CloudSystem ponuda obuhvata finansiranje, usluge, resurse za porgramere i 100 novih HP Cloud centara izuzetnosti širom sveta, od čega je 50 u azijskopacifičkom regionu i Japanu. Ovi centri omogućavaju korisnicima da u praksi vide kako radi HP CloudSystem, najkompletnija, integrisana i otvorena platforma za kreiranje i upravljanje uslugama u privatnim, javnim i hibridnim cloud okruženjima.
 • HP VirtualSystem for Microsoft® i HP VirtualSystem for Superdome 2/HP-UXsu nova hardverska i softverska rešenja po sistemu ključ u ruke, za brzo pokretanje optimizovanih, potpuno testiranih virtuelnih okruženja. Uz prilagođeni konsalting i HP-ovu podršku, korisnici mogu pokrenuti standardizovane blokove aplikacija za hiljade korisnika za svega nekoliko sati, umesto nekoliko meseci.(2)

„Korisnici traže našu pomoć za ubrzavanje tranzicije na cloud computing pomoću dokazanih metoda i rešenja baziranih na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, kako bi mogli povećati inovacije na njihovihm tržištima i na bolji način biti od koristi svojim korisnicima“, rekao je Dave Donatelli, izvršni potpredsednik i generalni direktor, Enterprise Servers, Storage, Networking and Technology Services, HP. „Naša nova ponuda jasno pokazuje kako HP-ove veštine i tehnologija podstiču ovaj razvoj, dok smanjuju kompleksnost, troškove i rizike.“

Transformacija data centra za cloud doba

Starim data centrima potrebna je značajna transformacija radi pripremanja za cloud computing. Moraju biti projektovani s kraćim ciklusima planiranja radi trenutnog pokretanja usluga, uz optimizaciju rada i povećanje pouzdanosti usluga. To zahteva bolju usklađenost, komunikaciju i planiranje širom organizacije.

Da bi korisnici ostvarili uspeh, uz HP-ovo iskustvo, savete i dokazane metode, potrebne su im HP-ove usluge vezane za strategiju, upravljanje i kontinuitet data centra.

 • Data centar strategija skraćuje vreme transformacije i do 40 odsto tako što omogućava da se planiranje, projektovanje i izgradnja odvijaju paralelno.(1)Rezultat toga je da korisnici mogu ubrzati donošenje odluka i strategiju investiranja tako što će proširiti komunikaciju sa menadžerima.
 • Upravljanje data centrom smanjuje troškove vezane za objekat i do 37 odsto zahvaljujući unapređenom projektu za integraciju s infastrukturom, i planiranju koje povećava operativnu efikasnost.(2)
 • Usluge vezane za kontinuitet data centra omogućavaju provajderima da lako predvide probleme vezane za objekte i IT infrastrukturu pre nego što do njih dođe. Uz modularnu ponudu usluga, korisnici mogu odabrati HP Continuous Improvement Program da bi se izborili s rupama u dostupnost i smanjili neplanirane prekide u radu, HP Reliability Assurance Program radi poboljšavanja kontinuiteta ili HP Disaster Recovery Readiness procenu za otkrivanje propusta u planiranju.

Proširivanje HP CloudSystem platforme

HP CloudSystem je idealan za preduzeća i provajdere koji žele da pokreću privatne i javne cloud usluge za obradu podataka i korišćenje softvera kao usluge. Uz HP CloudSystem korisnici mogu pokrenuti novu cloud uslugu u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati, umesto nedelja ili meseci koji su potrebni za ručne metode. Novo finansiranje, usluge i resurs za programere dodatno povećavaju vrednost HP CloudSystem ponude.

 • Uz HP CloudSystem Financing,(3) deo programa kojim se obezbeđuje 2 milijarde dolara za finansiranje cloud projekata, kvalifikovani korisnici mogu lako odabrati prelazak na cloud. Najpre treba da odaberu način plaćanja koji im omogućava da naprave svoje cloud okruženje bez velikog inicijalnog ulaganja. To je od ključnog značaja za direktore finansija i IT odeljenja koji traže određeni nivo predvidljivosti njihovih IT investicija. Pored toga, kao deoHP CloudAgile programa za kvalifikovane provajdere, HP može ponuditi način plaćanja u kojem se rate postepeno povećavaju u periodu od 6 do 12 meseci, tako da provajderi mogu pokrenuti posao i bolje uskladiti troškove s rastom prihoda.
 • HP CloudSystem Enablement pruža unapred osmišljene konsalting i usluge integracije koje ubrzavaju kreiranje prvog seta cloud usluga. Novi HPAllianceONE centar resursa za CloudSystem nudi proizvođačima softvera, integratorima sistema i provajderima set alatki za brzo pokretanje koji obuhvata primere koda, video demonstracije i savete stručnjaka.
 • Novi HP Cloud centri izuzetnosti omogućavaju HP-ovim ključnim partnerima da korisnicima na brz i zgodan način prikažu demonstraciju HP cloud rešenja baziranog na HP CloudSystem rešenjima. Ovi centri omogućavaju korisnicima da lakše procene, testiraju i pokreću cloud rešenja dok biraju optimalni put za prelazak na cloud.

Optimizacija pokretanja i upravljanja aplikacijama

Virtuelizacija je često osnova za kreiranje cloud infrastrukture. Uz HP VirtualSystems, preduzeća i provajderi mogu brzo pokrenuti blokove aplikacija i kapaciteta za hiljade korisnika. Pokretanje najvažnijih aplikacija u virtuelnom okruženju pruža veću fleksibilnost, efikasnost i donosi niže troškove.

 • HP VirtualSystem for Microsoft ubrzava virtuelizaciju i pokretanje raznovrsnih rešenja važnih za poslovanje, kao što su Microsoft SharePoint, Exchange i SQL Server. Kroz jednu konzolu korisnici mogu pratiti aplikacije, pronaći i rešiti probleme, bez prekida u radu širom hardverske infrastrukture, operativnog sistema, hipervizora ili Microsoft aplikacija.
 • HP Virtual System for Superdome 2/HP-UX ubrzava virtuelizaciju ključnih poslovnih sistema uključujući CRM, ERP i osnovne finansijske aplikacije na HP Integrity sistemima. Kombinacija HP-UX 11i v3 i HP Integrity Superdome 2 rešenja prilagođena je najzahtevnijim aplikacijama, pruža najviši nivo otpornosti, skalabilnosti i performansi virtuelnog okruženja.

U svetu koji je stalno povezan, HP-ova konvergentna infrastruktura je ključni faktor za kreiranje Instant-On preduzeća. Instant-On preduzeće tehnologiju ugrađuje u sve što radi kako bi korisnici, zaposleni, partneri i građani ono što im je potrebno dobili trenutno.

HP-ov najznačajniji događaj za korisnike, HP DISCOVER, održava se od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na njemu će biti prikazano kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća.

Leave a Reply