IT

HP omogućava korisnicima da unaprede performanse upravljanja cloud i mobilnim aplikacijama

HP predstavlja novi softver koji korisnicima omogućava da unaprede performanse upravljanja cloud i mobilnim aplikacijama, tako što će poboljšati mobilno praćenje i proširiti saradnju između operativnih i razvojnih timova. Nove funkcije omogućavaju organizacijama da usvoje DevOps praksu pokretanja softvera radi kontinualnog kreiranja kvalitetnih aplikacija.

HP Application Performance Management (APM) 9.2 za konvergentni cloud obuhvata značajno unapređene alate HP Diagnostics, HP Real User Monitor (RUM) i HP SiteScope, što korisnicima omogućava da upravljaju aplikacijama u privatnim i javnim cloud okruženjima.

Dok korisnici prihvataju cloud okruženja i digtalizuju poslovne procese, performanse tih aplikacija i procesa postaju međusobno povezane. Ta veza dodaje i novi nivo kompleksnosti cloud infrastrukturi.

 

Loše performanse aplikacija mogu sprečiti organizacije da izvrše kritične poslove uključujući prijem narudžbina, isporuku proizvoda, prijem uplata, isplatu zarada, i naručivanje materijala. Kada su kritični poslovni procesi prekinuti, negativni efekat na tehnološku infrastrukturu u proseku košta 84.000 dolara po satu prekida.(1)

 

„Upravljanje performansama i dostupnošću kritičnih poslovnih aplikacija, ogroman je zadatak unutar kompleksnog cloud okruženja“, rekao je Shane Pearson, potpredsednik, Product Marketing, Software, HP. „HP Application Performance Management 9.2 omogućava organizacijama da brzo i lako razumeju koje su kritične poslovne aplikacije u rizičnoj grupi, te da reše problem pre nego što krajnji korisnici primete da postoji.“

 

HP Application Performance Management 9.2 omogućava korisnicima da:

  • Unaprede saradnju kroz nove funkcije koje omogućavaju razvojnim i operativnim timovima da dele alate i podatke, prate podatke o radu aplikacija, i pokreću testove na osnovu pravih podataka umesto na osnovu projekcija ili procena.
  • Poboljšaju vidljivost i produktivnost kroz ponudu koja razvojnim timovima omogućava da efikasno testiranju aplikacije pre puštanja u radno okruženje, da kreiraju izveštaje o performansa,a za sve testove, i omoguće operativnim timovima da brzo ispravljaju probleme pre nego što se prošire.
  • Unaprede efikasnost brzim pokretanjem HP APM mobilnog monitoringa.

HP APM je ključna komponenta HP IT Performance Suite, nove generacije poslovne platforme koja IT odeljenju omogućava da unapredi performanse primenom operativnog izveštavanja.

Leave a Reply