IT

HP otvorio centar za razvoj malih i srednjih preduzeća

Kompanija „HP“ je zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu, 10. januara objavila otvaranje „HP MAP“ (Microenterprise Acceleration Program) centra, namenjenog razvoju malih i srednjih preduzeća. Centar je otvoren uz prisustvo Ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo Dr Aleksandre Smiljanić i Menadžera grada Beograda Bojana Stanojevića.

„HP MAP“ centar pruža obrazovne kurseve prema MAP programu koji se izdvaja u odnosu na veliki broj sličnih programa. U MAP programu su integrisana znanja iz oblasti ICT i veština uspešnog poslovanja i rešavanja poslovnih problema i izazova.

Program je namenjen menadžerima i stručnjacima u mikro, malim i srednjim preduzećima i osposobljava ih da pomoću tehnologije rešavaju poslovne probleme i obezbeđuju razvoj kompanije. Uči se u stimulativnoj sredini u kojoj se pored upoznavanja sa novim tehnologijama istovremeno i diskutuje, kreiraju rešenja i upoznaju uspešna iskustva.

Svaki polaznik posle odslušanog kursa odlazi u svoje preduzeće sa CD-om na kome se nalazi rešenje za neki od njegovih poslovnih problema.

HP MAP program je pokrenut od strane Instituta za ubrzanje razvoja malih i srednjih preduzeća (MAE-I), internacionalne neprofitne organizacije, koja svojim programima pomaže ekonomski razvoj u zemljama Evrope, Srednjeg Istoka i Afrike. Do sada je otvoreno 44 centra u 15 zemalja, koji su doprineli ekonomskom razvoju ovih zajednica. „HP MAP“ centar na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je prvi ovakav centar u Srbiji. Ekonomski fakultet je obezbedio svu potrebnu tehnički infrastrukturu i sertifikovane predavače za rad „HP MAP“ centra.

„HP MAP centri su opremljeni poslednjom generacijom IT opreme uz koju je obezbeđen novi priručnik „Pametnom tehnologijom do pametnog poslovanja“. Cilj kompanije „HP“ je da se unapredi rad malih i srednjih preduzeća kako bi bili u mogućnosti da se suoče sa izazovima savremenog poslovanja. Nastava se odvija po modulima kojih ima 19 i polaznici biraju program koje će pratiti. Dosadašnja iskustva iz drugih zemalja pokazuju, da najveći interes postoji za module kao što su: kako napraviti veb sajt kompanije, kako podneti zahtev za odobravanje kredita i dr.

Leave a Reply