hp
IT

HP-ov konvergentni cloud obezbeđuje beskompromisnu agilnost

HP predstavlja HP-ov konvergentni cloud, prvu strategiju i ponudu zasnovanu na jednoj arhitekturi koja omogućava preduzećima da naprave, održavaju i zaštite hibridna okruženja. Ova rešenja proširuju moć clouda na kompletnu infrastrukturu, aplikacije i informacije, pružaju ubrzane inovacije, unapređenu agilnost i niže troškove.

Pružajući mogućnosti korporativnog kvaliteta, HP-ov konvergentni cloud se od drugih ponuda razlikuje po tome što je zasnovan na arhitekturi koja obuhvata privatne, upravljane i javne cloud sisteme, kao i tradicionalna IT okruženja. I strategija i ponuda su napravljeni oko jedinistvenih principa usmerenih ka korisniku:

 Izbor kroz otvoren pristup zasnovan na standardima radi podrške za više hipervizora, operativnih sistema, razvojnih okruženja, heterogenu infrastrukturu i obiman partnerski ekosistem.
 Pouzdanje kroz upravljanje i zaštitu koja obuhvata informacije, aplikacije i infrastrukturu.
 Konzistentnost kroz jednu zajedničku arhitekturu.

HP-ov konvergentni cloud je napravljen na vodećoj HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, HP-ovom konvergentnom softveru za upravljanje i zaštitu, HP-ovim konvergentnim informacijama, te prekaljenoj OpenStack™ tehnologiji otvorenog koda.

„Konvergencija cloud computinga i mobilnog povezivanja menja način na koji se pravi infrastruktura, razvijaju aplikacije i isporučuju informacije“, rekao je Bill Veghte, direktor za strategiju i izvršni potpredsednik, Software, HP. „HP-ov konvergentni cloud omogućava kompanijama da sa postojećim IT okruženjem povežu mešavinu javnih, privatnih i upravljanih cloud usluga radi kreiranja jedinstvenog hibridnog okruženja koja se brzo prilagođava promenljivim potrebama.“

Novo istraživanje ističe potrebu za novim pristupom
Istraživanje koje je finansirao HP(1) pokazuje da organizacije prolaze kroz velike promene u načinu na koji se pružaju usluge i ističe kako se cloud ponuda sve više koristi bez odobrenja IT odeljenja. Istraživanje je pokazalo da skoro polovina preduzeća u pojedinim odeljenjima koristi cloud rešenja koja IT nije odobrio, a čak 18 odsto je odgovorilo da nije sigurno da li se takva rešenja koriste kod njih. Uz predviđeno dupliranje privatnih i javnih cloud modela do 2020. godine, uspešne organizacije će morati da nađu način da prihvate ova rešenja bez povećavanja kompleksnosti i rizika za njihovo okruženje.

Nova ponuda rešenja za HP-ov konvergentni cloud

HP javni cloud za novu generaciju web aplikacija
Od 10. maja HP cloud usluge će u formi privatne beta verzije predstaviti svoju prvu ponudu, HP-ovu javnu infrastrukturu kao uslugu, što će obuhvatiti računarske instance ili virtualne mašine na zahtev, skalabilni storidž na internetu, kao i brzo isporučivanje keširanog sadržaja krajnjim korisnicika. Zahvaljujući tome, programeri će moći da usluge pokreću u roku od nekoliko minuta i da plaćaju samo za resurse koje upotrebe. U privatnoj beta verziji nalaziće se relaciona baza podataka za MySQL i storidž usluga koja podržava premeštanje pšodataka iz jedne računarske instance u drugu.

Upravljanje hibridnim okruženjima
HP-ove nove cloud mape proširuju HP CloudSystem, integrisano, otvoreno rešenje za kreiranje cloud sistema koje donosi unapred pripremljene pakete aplikativnih usluga spremnih za brzo pokretanje, zahvaljujući čemu vreme pokretanja novih cloud usluga može pasti sa nekoliko meseci na minute.

Radi lakšeg testiranja novih aplikacija, HP je predstavio HP Service Virtualization 2.0. Ovaj softver omogućava korisnicima da testiraju kvalitet i performanse cloud ili mobilnih aplikacija bez prekidanja rada sistema, primenom simuliranog, virtuelizovanog okruženja.

Radi rešavanja uskih grla s kojima se kompanije često susreću kad razvijaju nove cloud usluge na kompleksnim, zastarelim mrežama, HP je predstavio mreže za virtuelne aplikacije. Ovo rešenje ubrzava pokretanje aplikacija, automatizuje održavanje i garantuje kvalitet mrežnih usluga za cloud i virtuelizovane aplikacije u FlexNetwork arhitekturi.

Da bi korisnicima omogućuo da dobiše što više od ovih mreža, HP je najavio i dve nove usluge. HP-ova usluga zaštite virtuelnih mreža oslanja se na najbolje prakse kako bi omogućila postavljanje osnove za zaštitu na nivou upravljanja virtuelizacijom mreže radi eliminisanja uobičajenih pretnji. Usluga optimizacije mrežnog clouda omogućava korisnicima da unaprede svoje mreže kako bi i do 93 odsto poboljšali pokretanje cloud usluga, u odnosu na tradicionalne tehnike.2

Korisnicima koji ne žele da upravljaju sopstvenim cloudom, HP je namenio poslovne cloud usluge koje obuhvataju ponudu privatnih cloud okruženja, održavanje kontinuiteta i objedinjene komunikacije. Kad upravljanje cloudom povere IT kompaniji od poverenje, korisnici mogu iskoristiti prednost korišćenja na zahtev i plaćanja prema upotrebi, kako bi uštede preusmerili na druge strateške projekte.

HP-ova kompanija Autonomy objavila je da je njen privatni oblak napravio novi korak u obradi podataka, povećavši vođstvo kao najveći svetski privatni cloud sistem. Privatni cloud kompanije Autonomy, koji pokreće Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL), sada upravlja sa više od 50 petabajta web sadržaja, video snimaka, e-mail poruka i multimedijalnih podataka, preko 6.500 servera raspoređenih u 14 data centara širom sveta.

Da bi dodatno proširio ponudu, HP je najavio i nove usluge projektovanja cloud transformacije koje će timovima za razvoj proizvoda i projektovanje omogućiti da sa samopouzdanjem prihvate cloud za poboljšanje produktivnosti i brzo predstavljanje novih proizvoda. Pored toga, Cloud Security Alliance kursevi daće polaznicima znanje da izbegnu potencijalne bezbednosne implikacije cloud rešenja.

Leave a Reply