IT

HP-ova cloud rešenja unapređuju poslovanje ROLF grupe

Kompanija HP je omogućila da vodeći uvoznik i prodavac automobila u Rusiji, ROLF grupa, prebaci svoju IT infrastrukturu na HP cloud okruženje. ROLF grupa sada ima neprekidan pristup servisima i aplikacijama po modelu plaćanja po obimu upotrebe, što podstiče poslovnu efikasnost, oslobađa resurse i snižava troškove.

“Naši zaposleni se sada koncenrtišu na naš osnovni posao, prodaju i servisiranje automobila, dok nam HP-ovi ekspreti pružaju visoko kvalitetne cloud usluge radi krieranja efikasnijeg IT okruženja”, rekao je Artem Pletnev, IT direktor, ROLF grupa. “HP cloud rešenja su bazirana na dobro-definisanoj arhitekturi i zrelim procesima, što nam omogućava ostvarivanje stabilnog rada, snažnih performansi i fleksibilnosti da implementiramo promene kad god je neophodno. Tranzicija naše IT infrastrukture na HP cloud okruženje je prvi, i za sada, jedini završeni projekat ove veličine u Rusiji.”

Aplikacije koje su prethodno pokretane na 150 servera u data centru ROLF grupe, a sada se nalaze u cloud okruženju HP-ovog data centra u Nemačkoj. HP cloud rešenje omogućava da ROLF grupa nove IT usluge pokreće brzo i da menja obim resursa koje koristi onda kada je potrebno, te da prati kako se kreće obim IT troškova. IT servisi za nove projekte se naručuju preko kataloga koji obuhvata cenu za procesorsko vreme i čuvanje podataka. Na kraju svakog obračunskog perioda, ROLF grupa dobija detaljan račun koji pokazuje sve korišćene sisteme, uključujući skladištenje i bekap podataka, kao i obim e-mail komunikacije. Pored toga, HP šalje mesečni izveštaj o nivou kvaliteta usluga isporučenih ROLF grupi.

HP cloud okruženje za ROLF grupu sastoji se od fizičkih servera koji pokreću najzahtevnije aplikacije i virtuelnih servera za preostale aplikacije i testiranje. Arhitektura sa data linkom otpornim na greške obezbeđuje neprekidan pristup IT servisima. Microsoft Exchange Server se koristi po principu softver-kao-usluga, zajedno sa SAP i 1C ERP sistemima. U narednom periodu, Microsoft SQL Server i Oracle baze podataka, kao i brojne druge aplikacije, biće korišćene po modelu plaforma-kao-usluga.

HP cloud rešenje omogućilo je ROLF grupi da uštedi tako što je eliminisala potrebu za nekoliko ugovora za IT infrastrukturu i smanjila broj zaposlenih u IT odeljenju. Kompanija je isključila zastarele servere i storidž opremu i oslobodila prostor koji je bio korišćen za korporativni data centar. Migracija je trajala oko 6 meseci, a HP bezbednosni sistemi i interni procesi sad funkcionišu besprekorno. Prava pristupa aplikacijama i podacima se striktno kontrolišu, a infrastruktura zadovoljava zahteve ruskih zakona za zaštitu ličnih podataka.

“HP je još jednom dokazao da cloud computing nije samo trend”, rekao je Alexander Mikoyan, izvršni direktor, HP Russia. “Uspeh ovog projekta pokazuje da su cloud rešenja dostigla zrelost i da HP ima pravi pristup praktičnoj primeni ove tehnologije. HP je omogućio da ROLF grupa u potpunosti iskoristi prednosti cloud computing sistema i stvori nove šanse za svoje poslovanje.”

HP-ov najvažniji događaj za korisnike za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike, HP Discover, će se održati od 4 do 6. decembra u Frankfurtu u Nemačkoj.

Leave a Reply