IT

HP-ova obuka mladima daje početnu prednost u poslovanju

Kako HP može da pomogne mladima u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA) da krenu ka uspehu u globalnoj ekonomiji?
Nezaposlenost je u Evropi najizraženija u starosnoj grupi koja predstavlja našu budućnost. Samo u Evropskoj Uniji 2007. godine nezaposleno je bilo više od 13 procenata osoba mlađih od 24 godine. Nezaposlenost je čak i veća u ekonomijama u razvoju, poput Rusije (17 %), Bliskog Istoka (23 %) i Afrike (Severna Afrika: 30 %; Podsaharska oblast: 18 %). 1

HP-ov odgovor jeste da te mlade ljude osposobi kroz program GET-IT: to je sasvim nova vrsta obuke koja kombinuje osnove preduzetništva sa praktičnim, direktnim iskustvom u korišćenju tehnologije. „Obuka kroz program GET-IT našim učesnicima otvara dva očaravajuća sveta: svet informacionih tehnologija (IT) i svet preduzetništva. Na taj način ovi mladi ljudi, kojima je mnogo šta uskraćeno, jačaju samopouzdanje i kreativnost i stiču preko potrebno znanje“, kaže Erik Doven, direktor Preduzetničke obuke mladih (NFTE) u Belgiji.

Cilj: dostići pola miliona polaznika do 2010. godine

prenosni računar

Postdiplomska preduzetnička obuka kroz IT“ (program GET-IT)) pomaže nezaposlenim mladim osobama ili onima koji rade samo honorarno, kao i diplomcima (od 16-25 godina starosti) da steknu poslovne i IT veštine potrebne za početak profesionalnog života, a u mnogim slučajevima i za pokretanje sopstvenih firmi..

Od maja 2007, kad je pokrenut program GET-IT, HP i njegovi partneri otvorili su 70 centara u 25 zemalja širom Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od Belgije do Rusije, Irske i Južne Afrike.

U postojećim GET-IT centrima obuku je dosad prošlo više od 8000 mladih. HP traži dodatne organizacije koje će se priključiti rastućoj mreži programa GET-IT u 2009. godini i kasnije. Svaka nevladina, vladina ili organizacija građanskog sektora koja promoviše preduzetništvo ili nudi poslovnu ili IT obuku nezaposlenima ili samo honorarno zaposlenima između 16 i 25 godina može se prijaviti za učešće u programu GET-IT. Ali sve organizacije koje učestvuju u programu moraju zadovoljiti njegove kriterijume u pogledu uslova za rad i sposobnosti nastavnika.

Cilj je dostići pola miliona polaznika do 2010. godine. Broj polaznika iz Afrike u stalnom je porastu. HP je oformio strateško partnerstvo sa Organizacijom za industrijski razvoj Ujedinjenih Nacija (UNIDO) kako bi program GET-IT funkcionisao i u Africi.. „UNIDO-u je bio potreban partner sa sličnom vizijom koji će biti u stanju da ponudi prilagođenu infrastrukturu, tehnološka rešenja i stručnost u pružanju obuke. Zato je HP za nas idealan partner“, kazao je generalni direktor UNIDO-a, g. Kandeh K. Jumkela. Pošto je program GET-IT 2008. godine pokrenut u šest zemalja (u Egiptu, Maroku, Nigeriji, Južnoj Africi, Tunisu i Ugandi), UNIDO i HP planiraju da prošire program po čitavom afričkom kontinentu.

Kurs: Tehnološki alati

Obuka u programu GET-IT sastoji se od interaktivnih kurseva koji se bave praktičnim IT rešenjima potrebnim za svakodnevne poslovne izazove. Najvažniji element je kurs pod nazivom Tehnološki alati (T-Tools). Organizacije koje učestvuju u programu od HP-a dobijaju opremu, T-Tools orijentacione kurseve za nastavno osoblje i T-Tools materijale za obuku – a sve to dostupno je na lokalnim jezicima.

Kursom T-Tools popunjava se jaz između poslovanja i standardnih IT kurseva. Ovi moduli ispituju na koji način različita IT rešenja pomažu u svakodnevnim poslovnim izazovima u oblastima menadžmenta i poslovnih operacija, finansija, komunikacija i marketinga. Polaznici ovog kursa osposobljavaju se da procene svoje znanje i prepoznaju sopstvene potrebe za dalju obuku i razvoj.

Dobrodošli u GET-IT grad

Pokretanje novog portala u septembru 2008. od izuzetne je važnosti za program GET-IT. Mladi preduzetnici posećuju ovu lokaciju – www.get-it-city.net Non-HP site – radi obuke i saveta. Ovim portalom omogućeno je mladima koji ne žive u blizini GET-IT centara za obuku da neke delove GET-IT kurseva odslušaju preko Interneta, na način koji je ujedno i zabavan.

U gradu znanja takođe se može i „ozbiljno“ igrati. Igrači preuzimaju ulogu menadžera određene poslovne operacije, i napreduju kroz osam dostupnih scenarija. Da bi pobedili, moraju izaći na kraj sa zahtevnim klijentima i rešiti razne IT bezbednosne probleme, kako bi mogli da ispune spisak poslovnih ciljeva za samo deset minuta. Igrači osvajaju poene kad god uspešno ispune zadatak, a mogu ih „trošiti“ u virtualnoj prodavnici na kupovinu resursa poput bezbednosnog softvera.

Programom GET-IT HP odgovara na veliku tržišnu potražnju za preduzetničkom obukom koja prepoznaje važnost malih i srednjih preduzeća, kao i mladih ljudi za ekonomije zemalja u regionu EMEA. U današnjem globalnom poslovnom okruženju, ekonomski uspeh više nego ikad zavisi od brojnosti mladih preduzetnika koji umeju da se služe tehnologijom.

Leave a Reply