IT

HP-ove usluge omogućavaju ostvarivanje vizije zajedničke mreže

Kompanija HP predstavila je nove konsultantske usluge vezane za umžrevanje, osmišljene radi smanjivanja kompleksnosti mreža i ubrzavanja pokretanja aplikacija u korporativnom okruženju.

Da bi pružanje IT usluga bilo neprimetno za korisnike širom preduzeća, kompanije moraju čvršće integrisati aplikacije i infrastrukturu, i uskladiti svoje IT sisteme i potrebe. HP-ova konvergentna infrastruktura unapređuje pokretanje aplikacija i usluga tako što stvara jednostavnu, integrisanu i visoko automatizovanu strukturu sistema. Zahvaljujući tome, korisnici konvergentne infrastrukture mogu manje vremena potrošiti na upravljanje tehnologijom, i posvetiti se poslovnim inovacijama.

“Svi tipovi organizacija moraju biti u mogućnosti da na brz i efikasan način pokreću aplikacije i usluge kako bi zadovoljili potrebe svojih klijenata”, rekao je Imran Khan, potpredsednik odeljenja Network Consulting u HP-ovoj Technology Services grupi. “Zahvaljujući više od 40 godina iskustva HP može pomoći organizacijama da iskoriste vrednost svojih mreža i komunikacione infrastrukture, te da obezbede kontinualnost poslovanja, otpimizuju odnos troškova i performansi mreže, smanje rizikike, i povećaju kompetitivnu prednost.”

Nove usluge proširuju ponudu HP Network Services odeljenja tako da sada može pružiti sve neophodne usluge koje omogućavaju postizanje visokih performansi, dostupnosti resursa, kao i snižavanje troškova rada mreže. HP Network Services omogućava kompanijama da uspostave konzistentnu i pouzdanu poslovnu komunikaciju primenom fleksibilne, otvorene infrastrukture i dokazanih metoda.

Minimizujte rizike i maksimizuje povraćaj investicije

Nove HP Network Consulting usluge maksimizuju povraćaj investicije tako što ubrzavaju pokretanje projekata, umanjuju rizike i usklađuju transformaciju mreže s ciljevima organizacije, na osnovu vizije zajedničke mreže.

Ove usluge obuhvataju:

  • Network Visioning Workshop maksimizuje povraćaj investicije tako što okuplja tehnološke i poslovne menadžere oko vizije zajedničke mreže. Kroz radionicu se obrađuju najveći izazovi s kojima se korisnici sreću prilikom transformacije mreža, među kojima su kompleksnost postojećeg okruženja, mogućnost brzog prilagođavanja promenama, kontrola troškova i unapređeno upravljanje.
  • Usluga Network Business Benefits Roadmap omogućava korisnicima da dobiju savete o tome koji mrežni projekti treba da imaju prioritet, kao i pregled poslovnih prednosti prilikom kreiranja plana transformacije. Plan se priprema tako da donese optimalnu vrednost, kao i da minimizuje rizike i uticaj na funkcionisanje preduzeća, te da ostanu očuvane postojeće tehhnološke investicije.
  • Usluga Network Strategic Architecture omogućava optimizaciju troškova i performansi mreže, tako što korisnicima nudi jednostavniju strukturu mreže i projekat baziran na primeni važećih standarda.

Pristupite aplikacijama s bilo kog mesta, u bilo koje vreme

Odeljenje HP Networking predstavlja HP Branch Office rešenje koje obuhvata usluge postavljanja, pokretanja i instalacije radi bržeg startovanja sistema uz minimalne rizike. Ponuda sadrži i usluge analiziranja aplikacija i saobraćaja radi optimizovanja performansi mreže. Koristeći prednosti iskustva zaposlenih i dokazane metodologije, HP Branch Office Solution usluge omogućavaju da preduzeće na bilo kom mestu, u bilo koje vreme pokrene neophodne aplikacije.

HP Branch Office Solution obuhvata i prednosti HP-ove strategije konvergentne infrastrukture. Ovo rešenje predstavlja kombinaciju sveobuhvatnog seta funkcionalnosti za ogranke i HP platforme za mrežne svičeve, koja uključuje i serije 5400zl8200zl.

Cene i dostupnost

Nove HP Network Consulting usluge, kao i usluga instalacija i pokretanje HP Branch Office Solution na lokaciji korisnika, biće dostupno početkom novembra, a cene će zavisiti od konkretnih zahteva. HP Branch Office Solution globalne usluge postavljanja i pokretanja rešenja biće dostupne odmah, po cenama koje zavise od konkretnih zahteva.

Leave a Reply