IT

HP-ovo istraživanje: Demokratizacija upravljanja informacionim tehnologijama paralizuje rad u velikim organizacijama

Dok menadžeri koji donose odluke vezane za informacione tehnologije širom Evrope prepoznaju potrebu za modernizacijom, demokratizacija IT upravljanja njihovim organizacijama izazvala je zastoj

Za potrebe kompanije HP, asocijacija  Penn, Schoen & Berland izvela je Pressure Point istraživanja, metodologijom koja je obuhvatila je 234 temeljna intervjua sa višim menadžerima koji donose poslovne i IT odluke u kompanijama sa preko 1.000 zaposlenih u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji., a ovde prenosimo rezultate  koji su dobijeni ovim istraživanjem..

Ukratko

Izdvojićemo Vam najinteresantnjie rezultate:

  • Čak 82% ispitanika smatra da previše učesnika, ukljucujuci spoljne konsultante, ima uticaj koji sprecava da preduzeca kreiraju koherentnu strategiju aplikacija
  • 76% kompanija koje su ucestvovale u istraživanju priznalo je da nema dobru strategiju aplikacija, uprkos cinjenici da 94% njih prepoznaje da uspesne kompanije imaju jasnu i standardizovanu
  • 84% menadzera koji donose odluke vezane za IT veruje da bi aplikacije bazirane na web-u imale veliki ili umeren uticaj na aplikativnu strukturu njihove kompanije. Ipak, isti procenat je rekao i da ga brinu bezbednosni rizici vezani za ovaj tip aplikacija
  • Prepoznavanje potrebe za modernizacijom IT infrastrukture veoma je rasprostranjeno medju ispitanicima, ali i da 75% ispitanika i dalje koristi mejnfrejm računare. Medju njima, priblizno 57% namerava da modernizuje svoju infrastrukturu, a troškovi i otpor srednjeg menadzmenta se prepoznaju kao glavne barijere na tom putu
  • Prebacivanjem hostovanja sa mejnfrejm racunara na otvorene sisteme omoguceno je klijentima da za oko 70% smanje ukupnu cenu vlasnistva (TCO). To smanjuje i operativne troskove, oslobadja budzet neophodan za dalju modernizaciju informacione infrastrukture i pomera organizaciju ka fleksibilnijem IT okruženju.

Menadžeri srednjeg nivoa u mnogim kompanijama u svojim odeljenjima imaju više kontrole nad IT odlukama nego ikada ranije. To im možda omogućava da ostvare optimalne rezultate na nivou odeljenja, ali donosi znatne troškove i kompleksnost organizaciji kao celini. Jedan od ključnih rezultata HP-ovog istraživanja (1) Pressure Point Index za 2008. godinu pokazuje da 82% ispitanika smatra da previše učesnika, uključujući spoljne konsultante, ima uticaj koji sprečava da preduzeća kreiraju koherentnu strategiju aplikacija.

Velika većina ispitanika (preko 90%) smatra da im takva strategija omogućava da upravljaju promenama u njihovom aplikativnom okruženju, kao i da obezbede jasno razmevanje o tome kako to okruženje treba da izgleda da bi davalo najveći doprinos poslovanju. Čak 76% kompanija koje su učestvovale u istraživanju priznalo je da nema dobru strategiju aplikacija, uprkos činjenici da 94% njih prepoznaje da uspešne kompanije imaju jasnu i standardizovanu strategiju. Uloga direktora informatičkih odeljenja u vođenju IT strategije u organizaciji je zato važnija nego ikada ranije jer može obezbediti da preduzeća izbegnu haos u budućnosti.

Rezultati istraživanja su pokazali i da 84% menadžera koji donose odluke vezane za IT veruje da bi aplikacije bazirane na webu imale veliki ili umeren uticaj na aplikativnu strukturu njihove kompanije. Ipak, isti procenat je rekao i da ga brinu bezbednosni rizici vezani za ovaj tip aplikacija.

David Concordel, direktor marketinga i strategije za region EMEA u odeljenju za usluge kompanije HP, rekao je: “Kada je više zainteresovanih strana uključeno u donošenje IT odluka, važnije je nego ikada da direktor informatičkog odeljenja vodi i razvija strategiju aplikacija. Tako se može voditi izbor novih aplikacija i istovremeno obezbediti da potrebe srednjeg nivoa menadžmenta budu zadovoljene dok se maksimizuje povraćaj IT investicija za preduzeće u celini.

Pored toga, rezultati istraživanja pokazuju da je prepoznavanje potrebe za modernizacijom IT infrastrukture veoma rasprostranjeno među ispitanicima, ali i da 75% ispitanika i dalje koristi mejnfrejm računare. Među njima, približno 57% namerava da modernizuje svoju infrastrukturu, a troškovi i otpor srednjeg menadžmenta se prepoznaju kao glavne barijere na tom putu.

Često se vidi da je neophodna modernizacija aplikativnog okruženja”, kaže Ian Miller, direktor aplikativnih usluga za EMEA region u odeljenju za usluge kompanije HP. “Prebacivanjem hostovanja sa mejnfrejm računara na otvorene sisteme omogućili smo našim klijentima da za oko 70% smanje ukupnu cenu vlasništva (TCO). To smanjuje i operativne troškove, oslobađa budžet neophodan za dalju modernizaciju informacione infrastrukture i pomera organizaciju ka fleksibilnijem IT okruženju. HP može i da odgovori na brige vezane za rizike migracije i strah od promene primenom standardizovanih metodologija, procesa i automatizovanih alata koji omogućavaju da modernizacija bude uspešno završena sa minimalnim uticajem na osoblje i korisnike.”

Metodologija

HP je angažovao Penn, Schoen & Berland Associates da sprovede Pressure Point Index istraživanje za 2008. godinu. Metodologija istraživanja obuhvatala je 234 temeljna intervjua sa višim menadžerima koji donose poslovne i IT odluke u kompanijama sa preko 1.000 zaposlenih u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji. Istraživanje je sprovedeno tokom novembra i decembra 2007. godine, a ceo izveštaj može se dobiti na zahtev.

Leave a Reply