IT

HP-ovo istraživanje otkriva da 44 odsto banaka planira outsourcing poslovnih procesa radi promene poslovnog modela

HP Enterprise usluge danas predstavljaju najbitnije podatke dobijene kroz istraživanje sprovedeno radi ostvarivanja uvida u ključne poslovne probleme u evropskom bankarskom sektoru. Istraživanje se posebno bavilo potrebom za menjanjem poslovnog modela i mogućnošću da outsourcing poslovnih procesa pomogne bankama da se koncentrišu na prioritetne poslove. Čak 44 odsto menadžera reklo je da planira outsourcing poslovnih procesa kao suštinski mehanizam promene poslovnog modela.

Viši menadžeri iz evropskog bankarskog sektora rekli su da su tri najznačajnija posla za njih: povećanje zarade od prodaje usluga postojećim klijentima (91 odsto), povećanje poslovne agilnosti (88 odsto) i unapređivanje načina rada (76 odsto).

Sve banke koje su učestvovale u istraživanju kažu da već outsourcuju makar jedan poslovni proces. Najčešće se outsourcuju naplata i upravljanje dugovima (82 odsto) i briga o korisnicima (56 odsto).

“Rezultati istraživanja pokazuju da dve trećine evropskih banaka smatra da je outsourcing poslovnih procesa odličan način za poboljšanje agilnosti organizacije, jer omogućava optimizaciju ključnih procesa kroz reinženjering, pojednostavljivanje i automatizaciju”, rekla je Rachael Stormonth, viša potpredsednica kompanije NelsonHall. “Outsourcing nekih poslovnih procesa, ukratko, može podstaći promenu u finansijskom sektoru i pomoći bankama da iz temelja promene svoj poslovni model.”

Kao razlozi za razmatranje outsourcinga poslovnih procesa navedeni su promene i konsolidacija, pristup ekspertizi i najboljoj praksi vezanoj za procese, promena strukture troškova kroz prelazak sa fiksnih na varijabilne modele, i ostvarivanje veće fleksibilnosti resursa i veština.

Iako banke razmatraju outsourcing poslovnih procesa radi promene poslovnog modela, samo 16 odsto trenutno tu opciju povezuje s maksimizovanjem prihoda od postojećih klijenata.

“Evropske banke su fokusirane na ostvarivanje svog primarnog cilja, a to je povećanje prihoda proširivanjem odnosa s postojećim klijentima”, rekao je Ian Coventry, direktor za upravljanje svetskim finasijskim procesima i outsourcing poslovnih procesa u odeljenju HP Enterprise Services. “Banke već znaju da outcoucing može da im donese agilnost uz niže troškove. Ipak, HP-ovo značajno iskustvo s outsourcingom poslovnih procesa može podstaći rast banaka tako što će im omogućiti da poboljšaju usluge koje pružaju klijentima, kao i da povećaju šansu za unapređivanje postojećih ili prodaju dodatnih usluga postojećim klijentima, uz brže predstavljanje novih finansijskih proizvoda.”

HP ima više od 35 godina iskustva sa pružanjem uvida, outsourcingom usluga, i pozitivnim poslovnim ishodima na tržištu finansijskih usluga. HP-ove usluge omogućavaju evropskim bankama da povećaju prihode i da poboljšaju usluge koje pružaju svojim klijente, kao i da poboljšaju poslovne procese i konsoliduju rad.

HP-ove usluge za bankarski sektor obuhvataju rešenja za kartice i plaćanje, core banking usluge, usluge vezane za kredite i hipoteke, kao i upravljanje odnosima s klijentima, te outsourcing rešenja za poslovne procese, aplikacije i IT sisteme.

Istraživanje

Istraživanje je za potrebe HP-a sproveo NelsonHall, vodeća kompanija koja analizira outsourcing poslovnih procesa. HP nije imenovan kao sponzor istraživanja. Sto osamdeset direktora banaka iz Beneluksa, Francuske, Nemačke, Skandinavije, Španije, Švajcarske i Velike Britanije intervjuisano je tokom trećeg kvartala 2010. godine. Intervjui su sprovedeni putem otvorenih i zatvorenih pitanja, te pitanja bez i sa ponuđenim odgovorima.

Za potrebe istraživanja outsourcing poslovnih procesa je definisan kao izmeštanje poslovnih funkcija i procesa koje ne obuhvata outsourcing IT usluga. Istraživanje se fokusiralo na posebne usluge specifične za bankarski sektor u oblastima kao što su nastanak ili administrianje neosiguranih zajmova, hipopeka ili kartica, usluge naplate i upravljanja dugovima, kao i briga o korisnicima.

Leave a Reply