IT

HP PartnerONE cloud – nova HP specijalizacija za partnere

HP je predstavio programe i rešenja koja partnerima omogućavaju da povećaju prihode od cloud computinga i usluga, dok svojim korisnicima pomažu da naprave tranziciju ka cloud okruženju.

Nova HP PartnerONE cloud specijalizacija i program kolaboracije, kao i proširena HPServiceONE ponuda, može proširiti partnersku ponudu i skratiti vreme do izlaska na tržište.

Istraživanja pokazuju da će cloud computing tržište do 2013. godine dostići vrednost od 143 milijarde dolara(1) što znači nove poslovne šanse za HP-ove partnere. Nezavisno istraživanje, sprovedeno za potrebe kompanije, pokazalo je da partneri traže raznovrsna cloud rešenja koja obuhvataju softver i usluge, kao i više međusobne saradnje radi deljenje iskustva u oblasti cloud computinga. Pritom su dovoljno fleksibilni da pruže podršku različitim načinima poslovanja.(2)

„Da bi zaradili od cloud computinga i usluga, našim partnerima su potrebni programi koji su usklađeni s njihovim poslovnim strategijama“, kaže Kirsten McCrabb, potpredsednica, Worldwide Channels Marketing, Enterprise Servers, Storage and Networking, HP. „HP je prošle godine investirao više od milijarde dolara u programe kojima pomaže partnerima da sklope više poslova i ostvare rast na svojim tržištima.“

Prošireni HP cloud programi

Novi programi otvaraju partnerima šanse da ponude vrhunska cloud rešenja tako što će primeniti HP-ov hibridni pristup pokretanju cloud okruženja. Ovi programi se odnose na niz cloud poslovnih modela, a nude prednosti na osnovu partnerovog iskustva i nivoa investicije.

Novi HP cloud programi za partnere obuhvataju:

  • HP Cloud Builder Specialist je nova HP PartnerONE specijalizacija za partnere sa iskustvom baziranim na HP-ovim rešenjima kao što je HP CloudSystem. Ova specijalizacija obuhvata postojeće programe obuke za cloud infrastrukturu, softver i usluge, što uključuje i HP Cloud Centers of Excellence program demonstracije rada, koji obuvhata više od 100 partnerskih lokacija širom sveta.
  • HP Interchange je društvena mreža koja omogućava saradnju partnera na projektovanju i pokretanju cloud rešenja, radi kreiranja zaokruženih ponuda. Na primer, partner koji traži softver za specifične potrebe svog korisnika može pretražiti HP Interchange da bi došao do partnera koji ima odgovarajuću ekspertizu.

Pored toga, radi podsticanja prodaje HP CloudAgile usluga, HP partnerima nudi dodatne finansijske podsticaje. Zahvaljujući tome partneri mogu stvoriti nove poslovne prilike proširivanjem svoje cloud ponude. Partneri mogu i učestvovati u HP CloudAgile programu kao provajderi.

HP ServiceONE podrška za partnere

HP je proširio HP ServiceONE program novim modelom podrške za storidž usluge, što kvalifikovanim partnerima omogućava da uđu na storidž tržište i tako povećaju profitabilnost. HP ServiceONE podrška za partnere za HP Storage rešenja omogućava kvalifikovanim partnerima da prodaju sopstvene usluge uz HP-ovu podršku.

HP ServiceONE je jedini partnerski program koji obuhvata tri modela, što partnerima omogućava da prošire svoju ponudu i budu uspešniji na tržištu. Partneri mogu prodavati HP-ove usluge u okviru kojih HP pruža i podršku, mogu prodavati i isporučivati HP-ove usluge, ili prodavati sopstvene usluge uz pristup vrhunskoj HP-ovoj podršci.

HP-ovi paketi konsultantskih usluga

Novi HP-ovi paketi konsultantskih usluga omogućavaju partnerima da povećaju prihode od usluga tako što će korisnicima nuditi konsultantsku ekspertizu bez potrebe da investiraju u nova radna mesta. Ove popularne cloud, storidž i mrežne usluge obuhvataju standardne cene i popuste, radi lakog kreiranja ponuda i kreiranja novih šansi za proširivanje poslovanja.

Cene i dostupnost

Partneri već mogu učestvovati u obuci koje će biti deo HP PartnerONE Cloud Builder Specialist programa koji će širom sveta početi da se primenjuje 1. novembra.

HP ServiceONE podrška za partnere biće dostupna odabranim partnerima u martu, a biće dostupna širom sveta kasnije ove godine.

HP-ovi paketi konsultantskih usluga dostupni su širom sveta, po početnoj ceni od 2.000 dolara.

Leave a Reply