IT

HP podstiče rast i inovativnost malih i srednjih preduzeća

HP predstavlja nova rešenja, naprednu tehnologiju i proširenje preduzetničkog programa da bi omogućio malim i srednjim preduzećima da pokrenu rast, poboljšaju produktivnost zaposlenih i zaštite svoja sredstva.

Mala i srednja preduzeća predstavljaju potencijalno tržište vredno oko 234 milijarde dolara, a svakodnevno se suočavaju s izazovima kao što su kontrola troškova, upravljanje produktivnošću zaposlenih i korišćenje kredita. HP je posvećen tome da ponudi rešenja, načine finansiranja i programe koji bi korisnicima omogućili da reorganizuju svoje resurse radi podsticanja rasta i inovativnosti.

HP je sa 40 novih centara za obuku proširio i svoju investiciju u globalni program HP Learning Initiative for Entrepreneurs (HP LIFE), koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da stvore nove izvore prihoda. Od 2007. godine, HP je investirao više od 20 miliona dolara u taj program, što je za rezultat imalo kreiranje više od 20 hiljada novih poslova i pokretanje preko 6,5 hiljada novih preduzeća.

Maksimizacija produktivnosti zaposlenih kroz kolaboraciju

HP nudi malim i srednjim preduzećima širok izbor tehnologija koje snižavaju troškove, poboljšavaju efikasnost i garantuju kolaboraciju, radi ostvarivanja bolje produktivnosti zaposlenih. Nova rešenja omogućavaju korisnicima da:

  • povećaju produktivnost pomoću HP ProLiant ML110 G7, bazičnog servera koji se lak za instalaciju i upravljanje. On podržava osnovne kancelarijske potrebe kao što su razmena poruka, male baze podataka, razmena fajlova i štampanje, kao i male vertikalne aplikacije.
  • skaliraju performanse pomoću HP ProLiant DL120 G7 servera, moćnog rešenja za ugradnju u orman, koje može pokretati veći broj posvećenih aplikacija, uključujući one vezane za IT infrastrukturu, razmenu poruka, rad s fajlovima i štamapanje, male internet aplikacije, kao i deljenje pristupa internetu.
  • pojednostave pokretanje i upravljanje pomoću HP V1810-48G sviča kojim se upravlja preko weba. Ovaj svič s 48 portova lako se integriše u postojeće mreže bazirane na opremi raznih proizvođača i prihvata rastuće zahteve za performansama dok preduzeće raste i razvija se.
  • smanje račune za struju pomoću standardizovane HP V1410 serije neupravljanih FastEthernet svičeva koji se lako instaliraju. Prvi svičevi usklađeni sa IEEE Energy Efficiency Ethernet standardom odmah su spremni za upotrebu da bi malim i srednjim preduzećima bilo finansijski dostupno osnovno mrežno rešenje.
  • unaprede performanse pomoću HP P2000 G3 Modular Smart Array (MSA) rešenja. Kao jedno od prvih bazičnih storidž rešenja koje podržava VMware API for Array Integrationand VMware vCenter, HP P2000 MSA omogućava malim i srednjim preduzećima da ostvare performanse većih sistema i mogućnost VMware upravljanja. Pored toga, HPInsight Control Storage Module Manager for VMware vCenter omogućava da se iz vCenter konzole upravlja i prati rad servera, storidža i mrežnih resursa za virtuelne mašine.

Kontrola prekida radi zaštite poslovanja

Ekspolozivni rast količine podataka i e-mail poruka povećava rizike i kompleksnost, kao i troškove vezane za oporavak nakon nesreće. Nova rešenja su usmerena ka rešeavanju tih izazova i malim i srednjim preduzećima omogućavaju da:

  • snize troškove upravljanja i do 30 odsto, kao i da smanje rizike konsolidovanjem tehnologije pomoću HP Branch Office Consolidation rešenja. Ovo rešenje po sistemu „ključ u ruke“ predstavlja koncizan poslovni plan i softver za upravljanje koji malim i srednjim preduzećima omogućava da pojednostave, automatizuju i integrišu infrastrukturu radi povećanja efikasnosti, smanjivanja operativnih rizika i pružanju podrške ograncima kompanije. (2)
  • minimizuju vreme bekapa i do 90 odsto, kao i da ubrzaju vreme oporavka podataka i do 87 odsto(3) pomoću HP Business Risk Mitigation rešenja. Ovo infrastrukturno rešenje obuhvata konfiguraciju servera, storidža i nadogradnju mreže, kao i softver za upravljanje računarima, štampačima i drugim tehnološkim rešenjima, radi ostvarivanja zaštite podataka, bezbednosti sistema i čuvanja podataka na drugoj lokaciji.

Identifikovanje budućeg rasta i prilika za ostvarivanje prihoda

Korišćenje podataka radi ostvarivanja uvida i donošenja odluka od suštinskog je značaja za sticanje kompetitivne prednosti. Do sada je takvo rešenje bilo previše komplikovano i skupo za većinu srednjih preduzeća. HP je dodao rešenje za poslovno izveštvanje u svoju HP AppSystem ponudu koja je idealna za organizacije srednje veličine kojima je potrebno da lako istražuju bogate korisničke podatke. Zahvaljujući tome korisnici ovog rešenja mogu da:

  • ubrzaju analizu novih i postojećih izvora podataka pomoću HP Business Decision Appliancerešenja. Ovo kompletno i veoma jednosta rešenje za poslovno izveštavanje, sada dostupno za srednja preduzeća, zbližava HP-ove i Microsoftove platforme da bi snagu informacija ponudilo svima u organizaciji.
  • povećaju prihode i vernost korisnika pomoću HP Business Data Warehouse Appliancerešenja koje je sad dostupno za srednja preduzeća, a koje obuhvata unapred instaliran i konfigurisan softver radi korišćenja prednosti analize podataka u realnom vremenu.

Upravljanje sredstvima i korišćenje kredita

HP-ove finansijske usluge pružaju fleksibilne programe finansiranja da bi malim i srednjim preduzećima pomogle da svoje HP rešenje koriste na ekonomičan način. Kada mala i srednja preduzeća uzimaju opremu na lizing, izbegavaju veliku inicijanu investiciju, povećavaju svoj budžet tako da odmah mogu priuštiti naprednije rešenje, rate usklađuju s prednostima koje im IT donosi, i izbegavaju rizike i zamke vezane za posedovanje opreme.

 

Leave a Reply