IT

HP ponudio uslugu strateških IT saveta

Kompanija HP predstavlja HP-ove strateške IT savete osmišljene tako da direktorima informatičkih odeljenja pomognu da iskoriste IT za podsticanje inovacija, rasta i profitabilnosti.

HP-ovi strateški IT saveti omogućavaju da se:

  • Napravi IT strategija: Korisnici koji sarađuju s HP-om stiču bolji uvid u mogućnost usklađivanja IT strategije i poslovnih ciljeva radi zadovoljavanja promenljivih potreba njihovih klijenata i građana.
  • Unesu inovacije u poslovne usluge: Upotrebom tehnologije i metoda kao što su hibridna strategija i analiza poslovnih prednosti, korisnici kreiraju poslovne usluge posebno prilagođene potrebama organizacija. To obuhvata i uvid u to kako cloud computing, korporativna arhitektura i upravljanje uslugama doprinose uspehu strategije.

Uspeh direktora informatičkih odeljenja sve više se procenjuje na osnovu poslovnih ciljeva.

Analitička kompanija Gartner navodi da će većina spoljnih procena vrednosti i održivosti obuhvatiti posebnu analizu IT sredstava i mogućnosti. Pored toga, nov prihod koji svake godine IT donosi odrediće godišnju platu većine novih direktora informatičkih odeljenja u najvećim svetskim kompanijama.(1)

Naše istraživanje pokazuje da će do 2016. godine jedan od tri ključna kriterijuma za izbor direktora informatičkog odeljenja biti inovativna dostignuća“, rekao je Ken McGee, potpredsednik i saradnik, Gartner. „Ovaj trend ukazuje na to da će IT biti usklađen s poslovnim ciljevima u toj meri da će se smatrati ključnim pokretačem rasta i profitabilnosti. Da bi došao u tu situaciju, IT uloga podrške se mora zameniti ulogom pokretanja poslovanja.“

„Kada se učinak direktora informatičkog odeljenja meri u odnosu na poslovne ciljeve, oni traže partnere koji će im pomoći da smisle i implementiraju tehnološku strategiju“, rekao je Arthur Filip, potpredsednik i generalni direktor odeljenja za tehnološki konsalting u HP-u. „HP-ovi strateški IT saveti popunjavaju rupu između poslovnog i tehnološkog konsaltinga tako što korisnike usmeravaju na put ispunjavanja poslovnih ciljeva primenom tehnologije.“

HP-ovi strateški IT saveti obuhvataju:

  • IT strategija i transformacija: HP radi sa korisnicima na tome da pripremi sveobuhvatnu IT strategiju i plan transformacije s detaljima o tehnološkim i funkcionalnim zahtevima.
  • Upravljanje strateškim uslugama: HP donosi jedinstven intelektualni kapital baziran na hiljadama angažmana da korisnicima pokrene IT kao uslugu radi podrške poslovnim procesima.
  • Korporativna arhitektura: HP korisnicima pruža uvid potreban za razvoj vizije konačnog stanja arhitekture i pripremu plana razvoja radi pružanja integriteta, garancija i upravljanja.
  • Poslovna vrednost IT-a: Radeći s korisnicima HP prikuplja važne podatke vezane za IT procese i procenjuje njihovu vrednost da bi opravdao uvođenje novih tehnologija ili menjanja postojeće tehnološke strategije.
  • Spremnost za cloud poslovanje: HP sarađuje s korisnicima da bi pripremio strategiju i poslovnu studiju za implementiranje okruženja s deljenim uslugama radi određivanja najefikasnije kombinacije tradicionalnog načina pokretanja i privatnih i javnih cloud sistema.
  • Spajanja i akvizicije: Korisnici mogu angažovati HP da planira i sprovede integraciju IT-a i da realizuje planove tehnološke sinergije.

HP-ovi strateški IT saveti dostupni su kroz HP-ovo odeljenje za tehnološki konsalting. Cene zavise od lokacije i implementacije, a više informacije je dostupno na adresiwww.hp.com/services/SITAS.

 

Leave a Reply