IT

HP potpisao ugovor o kupovini EDS-a

HP i EDS se udružuju sa ciljem izrade vrhunskih tehnoloških rešenja za korisnike usluga

Nakon dobijanja neophodnih zakonskih odobrenja i podrške akcionara, HP je danas saopštio da je potpisao ugovor o kupovini EDS-a, više od 22 milijarde dolara vrednog lidera u oblasti globalnih tehnoloških usluga, podugovaranja i konsultantskih usluga i pionira u podugovaranju u IT industriji.

“EDS i HP će, u okviru sveukupne strategije HP-a, predstavljati moćnu poslovnu kombinaciju”, rekao je Mark Herd, predsedavajući i CEO HP-a. “Udruženi, HP i EDS će u svojoj ponudi imati najpotpuniji i najkonkurentniji dijapazon usluga u ovoj industriji.”

“Naša kombinacija je toliko logična, da bi bilo nelogično da nije ostvarena”, rekao je Ron Ritenmejer, predsedavajući, predsednik i CEO EDS-a. “Mi u EDS-u ovim dobijamo pristup nivou i resursima jednog industrijskog giganta, čime ćemo korisnicima naših usluga pružiti izvanredne nove mogućnosti, a istovremeno postižemo odličnu vrednost za naše akcionare. HP je na dobitku zbog naših sposobnosti, koje su najbolje u rangu, zbog mreže pružanja usluga koja se proteže od jednog kraja sveta do drugog, kao i istorijata pružanja odličnih usluga.”

Ugovor, procenjen na 25 dolara po akciji i u ukupnoj vrednosti od 13,9 milijardi dolara, je na drugom mestu po vrednosti u istoriji tehnološke industrije, odmah iza HP-ovog ugovora o kupovini firme Compaq u 2002. godini. Ove dve poslovne transakcije su bile oslonac za strategiju razvoja koja je HP-u donela mnogo više od 100 milijardi dolara, pa se, zajedno sa EDS-om, dostigla cifra od 125 milijardi dolara ukupnih prihoda u 2007-oj.

Prva faza strategije HP-a se odnosi na postizanje statusa najboljeg proizvođača hardvera na svetskom nivou. Druga faza je koncentrisana na izradu serije vodećih softverskih programa, sa posebnim naglaskom na automatizaciju upravljanja, optimizaciju performansi HP-ovog hardvera i njegovog isticanja na tržištu. Treća faza se odnosi na usluge i ima za cilj da dovede firmu do samog vrha među svetskim provajderima.

HP je uspešno otkupio 26 kompanija u poslednje tri i po godine svog poslovanja i stekao značajno iskustvo u oblasti integracije preduzeća. Nakon što je HP 13. maja najavio da ima nameru da kupi EDS, usledilo je više od tri meseca intenzivnog planiranja integracije, što je kompaniju dovelo u poziciju da bolje i brže opslužuje korisnike usluga.

“Korisnici usluga očekuju od HP-a da im pomogne da upravljaju svojim tehnološkim okruženjem i da ga transformišu na način koji će im omogućiti da postignu bolje poslovne rezultate”, rekla je En Livermor, izvršni potpredsednik Grupe za tehnološka rešenja (TSG) kompanije HP. “Proširenje naših mogućnosti i kapaciteta za pružanje usluga čini naš predlog zacrtanih vrednosti još osnovanijim.”

Ona je naglasila i to da se poslovanje i HP-a i EDS-a zasniva na njihovoj posvećenosti tome da korisnicima usluga obezbede vrhunski kvalitet, usluge i praktične inovacije. Osim toga, ima vrlo malo preklapanja u pogledu njihovih glavnih kupaca.

EDS će poboljšati status HP-a u vertikalnim privrednim granama, kao što su državni sektor i zdravstvo, kao i mogućnosti HP-a za sklapanje podugovora o pružanju usluga na svetskom nivou, naročito u Evropi i obe Amerike. Ova kombinacija će obezbediti konkurentnije mesto na tržištu tehnološke industrije, tako što će kupcima u celom svetu pružiti izbor za izlaženje u susret njihovim najkritičnijim poslovnim tehnološkim potrebama.

Kako je rekao Ritenmejer, nova poslovna grupa EDS će zadržati svoje sedište u Planou, u Teksasu, i rukovodiće poslovima podugovaranja i pružanja usluga. TSG će se fokusirati na servere, memorijske uređaje, softver i tehničke usluge, kao i izvesne konsultantske usluge i usluge u oblasti integracija. Kupci i zaposleni će imati koristi od poslovanja koje će biti fokusirano na užu oblast, sa jasnim zadacima i strategijama, što će pomoći da se postigne veći rast za akcionare i izradi platforma, kojoj nema ravne, za izgradnju budućnosti.

Kako je rekao Mark Herd: “Zajedno imamo šansu da stvorimo najveću tehnološku kompaniju na svetu.”

Leave a Reply