IT

HP potpisao ugovor sa Daimlerom

HP objavljuje da je Daimler AG, jedna od vodećih svetskih automobilskih kompanija, odabrao HP-ove infrastrukturne usluge radi poboljšanja fleksibilnosti, brzine i efikasnosti svojih finansijskih usluga, prodaje i organizacije dilerske mreže u Nemačkoj.

Automobilska kompanija konsoliduje i standardizuje svoje globalno IT okruženje sa ciljem smanjivanja broja postojećih sistema. Kao deo ovih napora odabrani su HP Data Center Services i Workplace Services radi podrške pojednostavljivanju IT okruženja finansijskih usluga, prodaje i organizacije dilerske mreže u Nemačkoj. Ključne usluge koje HP pruža su upravljanje data centrom i radnim mestima.

Kao deo ugovora, HP će konsolidovati više data centara u jedan i smanjiti broj fizičkih servera primenom virtuelizacije. HP će takođe konsolidovati podršku i menadžment IT okruženja Daimlerovih finansijskih usluga, prodaje i organizacije dilerske mreže u Nemačkoj.

„Razuđenost IT sistema smeta mnogim preduzećima da reaguju brzo i konzistentno na potrebe tržišta“, rekao je Michael Eberhardt, generalni direktor, HP Enterprise Services Germany i direktor, HP Germany. „HP-ovo duboko poznavanje tehnologije i industrije, standardni procesi isporuke i globalno prisustvo, omogućavaju globalnim kompanijama da prevaziđu ove prepreke i da postanu Instant-On preduzeća.“

U svetu koji je stalno povezan, Instant-On preduzeće tehnologiju ugrađuje u sve što radi kako bi korisnici, zaposleni, partneri i građani ono što im je potrebno dobili trenutno.

Leave a Reply