IT

HP povezuje male firme u održivi lanac snabdevanja

U lancu snabdevanja veličina je važna. HP-ov lanac snabdevanja jedan je od najvećih i najsloženijih u IT industriji. Svake godine od dobavljača širom sveta HP kupuje proizvode, materijale i usluge u vrednosti od oko 50 milijardi dolara.

Samom svojom veličinom ova operacija predstavlja izvanrednu šansu – ne samo za izradu vrhunskih proizvoda po konkurentnim cenama, nego i za promovisanje odgovornosti u odnosu na društvo i životnu sredinu.

fabrika

Zato je HP definisao smernice kako bi multinacionalnim kompanijama pomogao da u celokupnim svojim lancima snabdevanja, sve do najmanjih dobavljača, primene standarde koji se odnose na društvo i životnu sredinu. Te smernice objavila je Danska agencija za trgovinu i kompanije (Danish Commerce and Companies Agency, DCCA) u izveštaju pod naslovom – Small Suppliers in Global Supply Chains. Zasnovan je na iscrpnom proučavanju rada 15 HP-ovih dobavljača iz Češke Republike, Mađarske i Poljske.

Velika pomoć malim firmama

Lanac snabdevanja

U saradnji sa stručnjacima iz ove grane industrije, HP je obezbedio obuku i smernice poslovanja za prve i druge karike u lancu snabdevanja u tim zemljama. Tim kompanijama, uključujući dobavljače komponenti za pakovanje, plastičnih i limenih delova, pruženi su obuka i smernice u oblastima sistema upravljanja, bezbednosti na radu i zdravlja zaposlenih, te načina postupanja koji ne ugrožavaju životnu sredinu.

Stekavši taj važan „alat“, one su uspele da opšte ciljeve poslovanja na nove načine povežu sa društvenom odgovornošću korporacija. Naročito osmišljen za pomoć malim i srednjim dobavljačima, ovaj projekat – nazvan Odgovornost centralnoevropskih snabdevača (Central European Supplier Responsibility, CESR) – finansirala je Evropska komisija. Važnu ulogu imale su procene na licu mesta, kao i razgovori sa upravom i radnicima. Još jedan vredan element bio je forum, u kojem su članovi zajednice dobavljača diskutovali o najboljim načinima poslovanja i jedni drugima pomagali u rešavanju problema.

Jedan od zaključaka ovog izveštaja glasi da je malim i srednjim dobavljačima (small and medium-sized suppliers, SMEs) potreban drugačiji pristup upravljanju nego većim kompanijama. Usled veličine svojih kompanija, mali i srednji dobavljači često ne moraju slediti sve procedure uobičajenog sistema upravljanja. Ono što takvim kompanijama jeste potrebno je sistem upravljanja koji zaposlenima u svakom odeljenju jasno predočava ulogu i važnost standardâ.

Verovatno najznačajnije pojedinačno saznanje jeste da inicijativama u lancu snabdevanja mogu da se poboljšaju ukupni rezultati poslovanja malih, kao i velikih firmi. „Postoji očigledna povezanost između kompanija sa snažnom etikom i dobrim rezultatima“, rekao je Karsten Ingerslev, načelnik Danskog centra za korporativnu i društvenu odgovornost (deo DCCA). „Ovim projektom smo demonstrirali šta treba učiniti da bi se u čitavom lancu snabdevanja promovisali snažni standardi koji se tiču društva i životne sredine.“

Održivi lanac snabdevanja

assemblyline

Stalne provere poslovanja predstavljaju kritično važan deo svake zelene strategije lanca snabdevanja. Više od 90 procenata HP-ovih proizvoda pravi se u drugim kompanijama. Od 2004. godine HP je sproveo provere poslovanja u firmama čiji ukupan broj zaposlenih premašuje 400.000. Naša kompanija im obezbeđuje obuku i podršku kako bismo im pomogli da dostignu iste one visoke standarde u pogledu društva i životne sredine koji važe za HP, a dobavljači pokazuju veliki napredak i posvećeni su unapređenjima koja primenjuju.
Ali, potencijalno postoji jedna „karika koja nedostaje“ u tom lancu snabdevanja: drugostepeni dobavljači. Mnogi od njih predstavljaju male i srednje firme (sa 250 ili manje zaposlenih) kojima nedostaju znanje i resursi da bi dostigli HP-ove standarde. Za razliku od direktnih – ili prvostepenih – dobavljača, ovi drugostepeni dobavljači nemaju ugovorne odnose sa HP-om. Umesto toga, oni proizvode i usluge obezbeđuju proizvođačima koji imaju ugovore s HP-om. Njih je mnogo teže nadgledati.

Cilj CESR-a je da zahteve koji se tiču društva i životne sredine sprovede čitavom dužinom lanca snabdevanja. Kao deo projekta, HP-ovi direktni dobavljači uče da kontrolišu poslovanje sopstvenih dobavljača, odnosno HP-ovih drugostepenih dobavljača. Svi učesnici (i prvostepeni i drugostepeni dobavljači) učestvuju u radionicama za obuku na sopstvenom jeziku. U konačnom ishodu, CESR daje manjim kompanijama iste alatke za postizanje uspeha kakve imaju naši direktni dobavljači.

„Želimo da podstaknemo druge multinacionalne kompanije da iskoriste ono što smo mi saznali i da primene strategije za koje smo utvrdili da su efikasne kako bi sproveli unapređenja čitavom dužinom svojih lanaca snabdevanja“, rekao je Karl Daumiler, programski menadžer za globalne nabavke u HP-u. „Zamislite kakav bismo učinak zajednički mogli da ostvarimo ako bi druge velike firme iz naše industrije i ostale najbogatije svetske kompanije počele da primenjuju ta saznanja. Globalno, to bi označilo drastičan napredak u standardima koji se tiču društva i životne sredine.“

Leave a Reply