IT

HP poziva zajednicu na ekološke promene

Snaga za promene je inicijativa koja omogućava korisnicima da shvate uticaj isključivanja računara koji trenutno nisu u upotrebi

HP je objavio pokretanje kampanje Snaga za promene koja će podstaći korisnike širom sveta da promene navike i sačuvaju prirodnu okolinu.

Kampanja podstiče korisnike da instaliraju grafičku aplikaciju koja prati ukupno očuvanje energije svih učesnika akcije koji isključuju računare koji nisu u upotrebi.

Aplikacija snaga za promene je raspoloživa na HP portal korisnicina širom sveta i kompatibilna je sa PC platformama. Sa aplikacijom korisnici računara u clom svetu mogu da prate i istražuju uštedu energije koju generiše ova kampanja kroz promene u navikama korisnika.

“Snaga za promene je rezultat dugoročne filozofije HP-a da je liderska pozicija u industriji u direktnoj vezi sa konstantnom pomoći društvenoj zajednici” izjavio je  John Frey, HP Americas. “Uz pomoć snage za promene pojedinci i organizacije mogu da daju mali doprinos ekologiji sa koji kada se svi saberu mogu da daju veliki zajednički uticaj na današnje ekološke izazove.”

HP procenjuje da ako 100,000 korisnika isključi računare na kraju svakog dana, uštede energije mogu biti preko  2,680 kWh(1) , a smanjenje emisije ugljenika mogu biti preko 1,590 kg dnevno.(2) Ovo je jednako uklanjanju preko 105 automobila sa puteva svakog dana.

Snaga za promene je dostupna u celom svetu na pet jezika: kineski, engleski, japanski, portugalski i španski.

HP i energetska efikasnost

HP nudi širok portfolio energetski efikasnih računara za poslovne i kućne korisnike – poslovnih prenosnih računara i tankih klijenata do inovativnih Touch PC računara i tankih i snažnih stonih računara.

Kompanije je već prestigla zadati cilj u januaru 2008. da smanji potrošnju energije na platformama svojih stonih i prenosnih računara za 25% do januara 2010.. HP je postavio novi cilj da sačuva 1 milijardu kWh električne energije do 2011 kroz različita rešenja koja će smanjiti potrošnju energije ne novim modelima računara. Količina energije koju HP planira da sačuva, biće dovoljna da snabdeva 90.000 domova tokom cele godine.

HP takođe nudi korisnicima najsavremeniji portfolio štedljivih rešenja u štamparskoj idustriji. U 2008 godini HP je isporučio preko 25 miliona ENERGY STAR® sertifikovanih štampača – više nego bilo koji dugi proizvođač. Sve nove HP LaserJet i inkjet printer serije za 2009 godinu imaće ENERGY STAR sertifikate. Samo u prvoj polovini 2009. godine HP je dostigao 80% od postavljenog cilja u 2008. godini  na popravljanju ukupne efikasnosti štampača za 40% do 2011.

Više informacija u vezi aplikacije snaga za promene mogu se pronaći na portalu www.hp.com/powertochange.

HP i ekologija

Decenijama je HP lider u ekološkim aktivnostima, vodeći kompaniju kroz HP Eco Solutions programe, koji se prostire kroz projektovanje proizvoda, reciklažu kao i energetsku efikasnost. HP utiče na aktivnosti u industriji postavljanjem visokih ekoloških standard u svojim operacijama i kroz konkretna rešenja koja olakšavaju korisnicima da smanje štetne uticaje na klimatske promene i kroz istraživanja koja podržavaju smanjenje štetnih emisija ugljenika. Više informacija na www.hp.com/ecosolutions.

Leave a Reply