IT

HP predstavio novu familiju sistema diskova po cenama Entry-level sistema

HP predstavlja novu familiju entry-level sistema diskova koji omogućavaju korisnicima efikasniji način centralizovanog skladištenja podataka a da na taj način snize troškove, povećaju efikasnost rada administrativnog osoblja i smanje prekide u radu preduzeća.

Familija proizvoda HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array (MSA2000) sastoji se od sistema diskova koji koriste Fibre Channel i iSCSI veze i čine visoko dostupne SAN sisteme kreirane za virtualizovana serverska okruženja.

Ovi sistemi bi svojim kvalitetom zadovoljili i velike poslovne sisteme, a napravljeni su tako da ih vrlo lako mogu upotrebljavati mala i srednja preduzeća. Ipak, i velika preduzeća mogu upotrebiti MSA2000 familiju uređaja kao idealno rešenje za primenu na udaljenim lokacijama.

Tržište eksternih jeftinih skladišnih uređaja iznosilo je, prema analitičarima, 2,8 milijardi dolara u 2006. godini, a sa 21% učešća u ovom segmentu HP je tržišni lider u 2007. godini.(1)

“HP-ova tržišna snaga i iskustvo u oblasti entry-level SAN sistema omogućava kompaniji da isporuči efikasna rešenja koja obezbeđuju visok nivo dostupnosti podataka i skalabilnosti skladišnog prostora”, rekao je John Webster, glavi IT savetnik u kompaniji Illuminata Inc. “Kod klijenata kojima je potreban manji storidž primetan je rast zahteva za funkcijama koje omogućavaju rad sa važnim podacima i aplikacijama, kao i pokretanjem virtuelnih servera.”

MSA2000 sistemi diskova lako se puštaju u rad u okruženjima sa fizičkim i virtuelnim serverima obezbeđujući dostupnu i automatizovanu infrastrukturu. Modularni sistemi podržavaju i širok raspon aplikacija, uključujući VMware softver za virtuelizaciju. Sistemi MSA2000 omogućavaju korisnicima da povećaju iskorišćenost diskova upotrebom bilo koje kombinacije SAS ili SATA diskova radi idealnog odnosa cene, pouzdanosti i performansi kao podrške poslovanju.

Nove mogućnosti koje odlikuju MSA2000 sisteme povećavaju vreme besprekidnog rada aplikacija što obezbeđuje veću dostupnost informacionih sistema poslovanju preduzeća. U te mogućnosti ubrajaju se dvojno napajanje, mogućnost ugradnje dualnog kontrolera, kao i redundantni hardver sa automatskim prebacivanjem u slučaju kvara.

Da bi se dodatno smanjio rizik od prekida rada, MSA2000 familiji uređaja moguće je dodati softver za upravljanje funkcijom snimanja i kloniranja (snap and clone). Ovom funkcijom se podaci mogu lako iskopirati čime se oni štite, a proces pravljenja rezervnih kopija i oporavka podataka znatno pojednostavljuje. Ta, pouzdanija, zaštita podataka sadrži i stalnu keš memoriju kojoj nisu potrebne rezervne baterije čime se smanjuje potreba za brigom o potencijalno opasnim materijama.

MSA2000 sistemi diskova sa iSCSI i Fibre Channel sistemima za povezivanje daju prednost HP BladeSystem rešenjima, a sadrže i ugrađeni softver za upravljanje kojim se skladišni prostor pokreće i konfiguriše bez upotrebe dodatnog hardvera ili softvera. Ovo rešenje omogućava korisnicima HP BladeSystem rešenja da MSA2000 lako ugrade u postojeće okruženje i sve svoje servere konfigurišu istovremeno.

Fleksibilna i modularna priroda HP StorageWorks rešenja olakšava dodavanje usluga MSA2000 familiji proizvoda pomoću HP ProLiant skladišnih servera ili HP StorageWorks EFS Clustered Gateway rešenja. Zahvaljujući upotrebi prednosti poznate ProLiant konfiguracije servera i alata za upravljanje, potrebna je minimalna dodatna obuka IT menadžera, a administracija sistema je pojednostavljena.  

“Naši modularni storage sistemi savršeni su za korisnike koji imaju ograničen budžet za informacione tehnologije, a treba im lako nadogradivo rešenje za okruženja u kojem se skladišni prostor deli”, rekao je Goran Milošević, predstavnik grupe za Storage u HP-u. “Korisnici dobijaju prednost konsolidacije svog skladišnog prostora i mogu iskoristiti funkcije poput snimanja i kloniranja da bi zaštitili svoje podatke i dali dodatnu vrednost svom poslovanju.”

Kapacitet MSA2000 sistema diskova može se proširiti do 36 terabajta, a za povezivanje se mogu koristiti 4Gb Fibre Channel (model MSA2000fc) ili 1 Gb iSCSI (MSA2000i) tehnologije. Sistemi mogu koristiti do 48 SAS ili SATA diskova za optimalnu kombinaciju performansi, cene i energetske efikasnosti.

Cene i dostupnost

Cela familija HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array se očekuje tokom marta.(2)

Očekivana price list cena je 3.395. Više informacija o MSA2000 familiji potražite na adresi www.hp.com/go/msa2000.

Leave a Reply