IT

HP predstavlja inovacije iz programa recikliranja Closed Loop

Po prvi put u industriji kompanija HP najavila je preokret u tehnologiji koji omogućuje upotrrbu recikliranih plastičnih proizvoda u proizvodnji novih HP-ovih uložaka za boju, za printere.

Dosad je tim načinom proizvedeno više od 200 miliona uložaka sa bojom. Prošle godine HP je iskoristio više od 2,26 miliona kilograma reciklirane plastike za proizvodnju svojih uložaka, a kompanija je odlučna da u 2008. godini. udvostručiti taj broj. HP-ov inovativni proces recikliranja olakšava kombinovanje višestrukih izvora i vrsta reciklirane plastike – od svakodnevnih boca vode do praznih HP-ovih kolor-uložaka.

Uz zatvaranje dizajnerskog ‘kruga’, upotreba recikliranog materijala štedi energiju i odstranjuje plastiku sa deponija smeća – otkad je započeo proces, HP je iskoristio dovoljno reciklirane plastike da popuni više od 200 šlepera.

Razvijajući tehnologiju za korišćenje reciklirane plastike u proizvodnji originalnih HP-ovih kolornih uložaka, imamo priliku da smanjimo uticaj HP-ovih proizvoda na okolinu,” objašnjava Michael Hoffmann, stariji potpredsednik HP-ove poslovne jedinice Supplies, Imaging and Printing Group. “HP-ova značajna ulaganja u izgradnju infrastrukture za recikliranje učinila su ovo postignuće mogućim, a to je samo početak onoga za što se nadamo da ćemo postići.

Inovacije bez kompromisa

U razvijanju ovog procesa, HP-ovi  inženjeri, hemičari i partneri su se posvetili pronalaženju načina na koji bi koristeći reciklirane materijale pozitivno delovali na okolinu , te istovremeno zadržali beskompromisni kvalitet i pouzdanost koju potrošači i očekuju od HP-a. HP-ovi kolorni-ulošci vraćeni preko HP-ovog programa Planet Partners prolaze višefazni proces recikliranja koji ih reducira na sirove materijale poput plastike i metala. HP kombinuje plastiku iz uložaka  sa recikliranim bocama i nizom složenih aditiva kako bi osigurao da svi reciklirani materijali zadovoljavaju HP-ove visoke standarde.

Količina recikliranog materijala u tako dobijenim HP-ovim kolornim ulošcima varira između 70 i 100 posto ukupne količine iskorišćene plastike, ali svaki proizvod mora da prođe stroge testove pouzdanosti. Za razliku od kompanija koje jednostavno samo ponovno proizvode uloške, HP je pronašao način da oblikuje komponente reciklirane plastike u nove originalne HP kolorne uloške.

Dizajniranje usmjereno na zaštitu okoliša

Kompanija HP obraća pažnju na uticaj na okolinu svojih uložaka tokom celog životnog ciklusa proizvoda – od dizajna do proizvodnje, a zatim i do recikliranja. Uključivanjem reciklirane plastike u originalne HP-ove uloške zatvara se krug tog upravljanja životnim ciklusom proizvoda.

Više informacija o svemu ovome možete pronaći na internetskoj stranici: www.hp.com/go/recycledplastic

Leave a Reply