IT

HP predstavlja Instant-On Enterprise

Kompanija HP predstavila je svoju Instant-On Enterprise viziju organizacije koja tehnologiju primenjuje u svim aspektima svog rada kako bi na što bolji način zadovoljila potrebe korisnika svojih usluga.

HP je najavio i novo integrisano rešenje koje će preduzećima i organima državne uprave omogućiti da kreiraju sopstveno Instant-On Enterprise okruženje.

Širenjem mobilnog i cloud računarstva, sve postaje povezano i trenutno se dešava. Zbog toga korisnici usluga očekuju vrlo brzu, praktično momentalnu reakciju, umesto da čekaju danima ili nedeljama.

Novo istraživanje sprovedeno za potrebe HP-a otkriva da se uloga IT odeljenja menja. Sa pozicije informatičke podrške radu, IT postaje suštinski deo poslovnih procesa.1

  • 86 odsto direktora preduzeća i organa državne uprave veruje da moraju brzo menjati svoje organizacije kako bi pružali bolje usluge i ispunili očekivanja korisnika
  • 78 odsto ih veruje da je tehnologija ključ inovacija u poslovnom i državnom sektoru
  • 85 odsto ih smatra da tehnologija mora biti integralni deo usluga koje pružaju kako bi njihove organizacije bile uspešne

Novo HP-ovo integrisano rešenje omogućava organizacijama da iznova osmisle upotrebu tehnologije za ostvarivanje inovacija u svakom koraku stvaranja vrednosti. To obuhvata usluge koje se pružaju, mobilne uređaje koji omogućavaju pristup i globalne računske centre neophodne za pokretanje Instant-On Enterprise okruženja.

“Samo posebna vrsta organizacije može da zatvori prostor između očekivanja koja korisnici usluga imaju i onoga što preduzeće može da uradi”, rekao je Thomas E. Hogan, izvršni potpredsednik, HP Enterprise Sales, Marketing and Strategy. “Instant-On Enterprise daje diferneciranu, kompetitivnu prednost, tako da organizacije mogu trenutno pružiti usluge svojim korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima. A samo kompanija HP ima rešenja koja organizacijama omogućavaju da naprave Instant-On Enterprises okruženje.”

HP-ova ponuda novih integrisanih rešenja, baziranih na raznovrsnom hardveru, softveru, uslugama i intelektualnom vlasništvu, omogućava preduzećima i organima državne uprave da iskoriste alate koji su im neophodni za modernizaciju, transformaciju, zaštitu, optimizaciju i pokretanje Instant-On Enterprise okruženja.

HP Application Transformation rešenja za transformaciju davno osmišljenih aplikacija i procesa. HP omogućava organizacijama da ostvare kontrolu nad zastarelim aplikacijama i krutim procesima koji predstavljaju izazov za inovacije i agilnost, tako što upravlja njihovim vremenom reakcije i brzinom promena.

HP Converged Infrastructure rešenja omogućavaju razbijanje tradicionalnih, čvrstih IT silosa primenom konvergentne infrastrukture projektovane tako da smanji trošove i napravi osnovu za agilno pokretanje usluga. Kroz integraciju servera, storidža, mrežnih i menadžment resursa HP omogućava pokretanje računskog centra budućnosti.

HP Enterprise Security rešenja štite kompletnu IT infrastukturu tako što vode računa o svim aspektima bezbednosti: ljudima, procesima, tehnologiji i sadržaju. HP-ova ponuda proizvoda i usluga usklađuje zaštitu tako da zadovolji promenljive zahteve organizacija bez gubitka fleksibilnosti.

HP Information Optimization rešenja omogućavaju organizacijama da ponovo osmisle način na koji sakupljaju, čuvaju i koriste informacije. Ova rešanja organizacijama omogućava da iskoriste moć organizacija koje poseduju i da obezbede njihov integritet.

U Instant-On Enterprise okruženju tehnologija omogućava da se ostvari vrednost od osmišljenih i pruženih usluga. Vodeće organizacije prepoznaju da postoji više načina pokretanja koji su optimizovani tako da zadovolje sve potrebe osnovnih usluga. Organizacije će još neko vreme koristiti okruženja koja obuhvataju i tradicionalne izmeštene i cloud usluge.HP Hybrid Delivery omogućava korisnicima da razviju strategiju pokretanja svojih usluga tako što će odabrati model isporuke koji im najviše odgovara.

Da bi korisnicima olakšao polazak na Instant-On putovanje, HP je predstavio i dve nove HP Hybrid Delivery usluge.

HP Hybrid Delivery Strategy usluga omogućava korisnicima da steknu razumevanje strukture programa, projekata i glavnih aktivnosti koje treba preduzeti radi prelaska na hibridni model pokretanja. Ova ponuda omogućava korisnicima da koriste unapred definisane modele za uvođenje hibridnih koncepata u postojeće okruženje.

HP Hybrid Delivery Workload Analysis usluga analizira radno opterećenje i aplikacije kako bi odredila najbolje kombinacije za hibridna okruženja. Pored jedinstvene ponude analitičkog softvera, HP-ovi eksperti sakupljaju podatke o korišćenju i traženju usluga, a potom razvijaju niz preporuka o tome kako da se na najbolji način kombinuju radna opterećenja u hibridnim okruženjima.

Više informacija o HP-ovoj novoj ponudi, uključujući video snimak Thomasa E. Hogana, dostupno je na adresi www.hp.com/go/InstantOnEnterprise2010.

Leave a Reply