IT

HP preobražava više obrazovanje

HP-ova tehnologija pomaže školama da preobraze nastavu i učenje. Ali tehnologija sama nije dovoljna da se poprave ocene na testovima i da se studenti pokrenu. Istinski pokretač napretka jeste razumevanje načina na koji treba koristiti tehnologiju da bi se popravio kvalitet obrazovanja. Zbog toga HP aktivno sarađuje na stvaranju novih modela obrazovanja.

Svojim programom stipendiranja Technology for Teaching grants, HP promoviše neke od najinovativnijih studentskih projekata u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Kao deo ovog programa, HP bira univerzitete u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA) koje poziva da podnesu svoj predlog sa objašnjenjem o tome na koji način bi koristili mobilnu tehnologiju. Petnaest univerziteta kojima su ove godine dodeljene stipendije nalaze se u Bosni, Francuskoj, Italiji, Južnoj Africi, Nemačkoj, Nigeriji, Poljskoj, Portugalu, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Španiji, Ugandi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Velikoj Britaniji.

Svaki od ovih univerziteta dobiće stipendiju HP Wireless Technology for Teaching grant da uz njenu pomoć osmisli kurseve i unapredi interakciju studenata i nastavnika. Ova stipendija obuhvata novčani iznos i HP-ovu mobilnu tehnologiju kao što su HP tablet računari, HP ručni računari (iPaq), mobilnu učionicu i tačku za bežično povezivanje HP Procurve.

„HP je uvideo da najveći uticaj na obrazovanje može da ostvari podsticanjem inovativnih načina korišćenja tehnologije, kako bi se unapredili nastava i učenje“, kaže Gabi Zedlmajer, podpredsednica HP-ovog odeljenja za poslovni marketing i globalno građanstvo u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi. „Mi ulažemo u škole i univerzitete kako bismo podigli obrazovni nivo i doprineli stvaranju obrazovane, raznorodne radne snage za budućnost.“

Podsticaj

pokretanje

Univerzitetu Leeds Metropolitan u velikoj Britaniji HP-ova stipendija daje priliku da podstakne sticanje iskustva sa mobilnom tehnologijom tablet računara.

Ovaj univerzitet planira da preobrazi učionicu od „mesta isporuke“ u mesto „aktivnog postavljanja pitanja i stvaralaštva“, gde lokalne firme – u trenutku dešavanja – svoja iskustva iz prakse mogu da podele sa studentima. Ovaj projekat direktno je povezan sa sticanjem znanja o preduzetništvu.

Studenti će direktno izražavati svoje stavove i osećanja putem elektronskih portala i internet foruma – čime će predavanja preobraziti u diskusije. Kada napuste univerzitet, mogu da ostanu u međusobnom kontaktu putem elektronskog portala i da, nadajmo se, prihvate da „uče tokom celog života“.

Žene su na potezu

Otkad je osnovan, univerzitet Hochschule Furtwangen (HFU) smatra se jednim od najboljih na polju tehnike. Ali većina diplomaca su muškarci.

Zahvaljujući stipendiji „HP-ova tehnologija za nastavu“, odeljenje Poslovnog umrežavanja (eBusiness) angažovaće žene sa decom u jednom novom eksperimentu – u kursu elektronskog učenja osmišljenog naročito za njih. Taj kurs će im omogućiti da „steknu iskustvo kako bi mogle da se uspešno vrate na radna mesta“, objašnjava profesorka Gabrijela Heker. Ona ističe da je od presudne važnosti za nemačku privredu da se poveća procenat žena među radnicima.

HP tablet računari omogućavaju ovim studentkinjama pristup novim virtuelnim učionicama ovog univerziteta, i pružaju im fleksibilnost u kombinovanju studiranja sa brigom o deci. One će raditi u parovima, posećivaće kompanije i koristiće mobilnu tehnologiju za istraživanja na licu mesta.

Prvo nauči, pa onda podučavaj

Univerzitet Comenius u Slovačkoj koristi stipendiju „Tehnologija za nastavu“ da pripremi nastavnike za blisku budućnost, kada će se računari koristiti u svim slovačkim školama.

Neće biti table i krede, niti papirnih svezaka. Budući nastavnici matematike gledaće u projektor i odgovaraće na pitanja korišćenjem HP-ovih prenosnih ili tablet računara. Svi materijali biće u elektronskom obliku, tako da će moći da se uređuju i dele istog časa. Ova HP-ova stipendija podstaći će ambiciozne nastavnike da preuzmu više odgovornosti i da na najbolji način u učionici iskoriste mobilnu tehnologiju.

Učionica je svuda

Takođe ovogodišnji dobitnik, Muški koledž u Abu Dabiju, pripadnik grupe Viših tehnoloških koledža (HCT) u Dubaiju, namerava da HP-ovu donaciju iskoristi za uvođenje višestrukih strategija elektronskog učenja. HCT je najveća institucija višeg obrazovanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i nudi više od 80 programa osmišljenih uz konsultacije sa poslovnim i industrijskim liderima.

Svaki student imaće sopstveni prenosni ili HP-ov tablet računar kako bi lakše pohađao kurseve u okviru raznih disciplina. Mogu ih koristiti da nastavnicima postavljaju pitanja, šalju odgovore ili čak crteže sa bilo kog mesta u okviru kampusa, ili od kuće. Elektronska predavanja mogu da zamene predavanja u učionici. Ovim projektom studenti dobijaju priliku da razvijaju nezavisnost učeći da rade samostalno, izvan učionice

Gradimo zajednicu

Dobitnici stipendija za 2008. godinu pridružuju se svetskoj internetskoj fakultetskoj wiki zajednici dobitnika HP-ovih stipendija, koja obuhvata više od 280 kampusa u 41 zemlji. Svaki primalac stipendije dobija sredstva da pošalje predstavnika na konferenciju „HP-ova tehnologija za nastavu u višem obrazovanju“ – koja obuhvata dva dana intenzivne razmene iskustava i učenja.

Do kraja 2008. godine biće već ukupno više od 1000 škola i institucija višeg obrazovanja širom sveta koje HP podržava u korišćenju tehnologije za preosmišljavanje iskustva učenja.

Leave a Reply