hp
IT

HP proširuje Cloud ponudu

Nova rešenja pružaju moćne opcije koje pomažu kompanijama da se otisnu na cloud putovanje

HP je proširio ponudu konvergentnih cloud rešenja tako da sada omogućava da se cloud koristi širom infrastrukture, aplikacija i informacija, što organizacijama omogućava da ubrzaju inovacije i unaprede agilnost.

Današnje saopštenje obuhvata rešenja za:
 isporučivanje cloud usluga avioindustriji;
 kreiranje hibridnih cloud okruženja;
 upravljanje novom generacijom cloud aplikacija;
 povećanje produktivnosti uz cloud print rešenja; i
 smanjivanje razlike u nivou IT cloud znanja.

Skorašnje istraživanje sprovedeno za potrebe HP-a pokazuje da viši menadžment vezan za poslovne i tehnološke odluke očekuje da će se njihovi javni i privatni cloud modeli skoro udvostručiti do 2020. godine.(1) Ipak, ako se ne implementiraju pravilnp, ovi modeli bi mogli stvoriti cloud silose koji su kompleksni, rizični i vezani za jednog proizvođača.

„Uspešne organizacije moraju biti u mogućnosti da odaberu pravi model za njihove tehnološke potrebe, bez obzira da li se radi o cloudu ili sopstvenom okruženju“, reako je Bill Veghte, direktor za strategiju i izvršni potpredsednik, Software, HP. „HP-ov konvergentni oblak je pristup koji kompanijama pruža izbor načina pokretanja i platforme, uz sigurnost usluge koju pružaju vodeći proizvodi u paketu sa konzistentnom arhitekturom i ugođajem.“

Hibridni cloud za avioindustriju

Da bi omogućio aviokompanijama da brzo predstave nove proizvode i usluge, HP je predstavio svoju viziju „inteligentnig avioclouda“ koji obuhvata Software-as-a-Service (SaaS) i Infrastructure-as-a-Service (IaaS) platforme koje zadovoljavaju specifične zahteve avioindustrije. HP Converged Cloud Services for Airlines predstavlja prvi hibridni cloud pristup u ovoj oblasti.

HP Converged Cloud Services for Airlines obuhvata HP Passenger Service Solution, koje kombinuje HP-ova osnovna rešenja za transportnu industriju u jednu, integrisanu SaaS platformu za rezervacije i putovanja. Dve ključne usluge, rezervacija karata i kontrola polaska, omogućili su HP-ovim korisnicima da ukrcaju više od 500 miliona putnika tokom prošle godine. Nova HP Airline Service Oriented Architecture Platforma pruža aviokompanijama moderno Platform-as-a-Service (PaaS) okruženje za brz razvoj novih proizvoda.

IaaS platforma HP Enterprise Cloud Services – Virtual Private Cloud pokreće se u bezbednim i energetski efikasnim data centrima nove generacije, opremljenim HP-ovom konvergentnom infrastrukturom. Upotrebom HP-ove cloud ponude aviokompanije mogu brzo da skaliraju sistem kako bi zadovoljili poslovne potrebe, te smanjili kapitalne i operativne troškove.

Kreiranje hibridnih cloud okruženja

HP je proširio HP CloudSystem mogućnosti kako bi pružio trenutni pristup dodatnom kapacitetu kroz HP Cloud Services, Amazon Web Services i Savvis. Kao osnovni element HP Converged Cloud ponude, HP CloudSystem predstavlja kompletnu, integrisanu i otvorenu platformu koja organizacijama omogućava da kreiraju i upravljaju uslugama širom privatnih i javnih cloud okruženja.

Softver HP CloudSystem Matrix omogućava organizacijama da skrate vreme pokretanja cloud sistema sa više nedelja na samo jedan dan ako se odluče za IaaS implementaciju za virtuelizovana okruženja, dok nova verzija HP Cloud Service Automation proširuje HP-ovo objedinjeno rešenje za upravljanje aplikacijama i uslugama u HP CloudSystem rešenjima. Korisnici mogu povećati agilnost i smanjiti troškove IT okruženja kroz okruženje za upravljanje životnim ciklusom usluga.

Nove HP Cloud Planning usluge omogućava korisnicima da definišu opcije za njihov hibridni sistem i da ubrzaju faze planiranja i analize pokretanja cloud sistema. HP Datacenter Care pruža prilagođenu podršku putem jedinstvene tačke kontakta vezane za pokretanje, rad i razvoj data centara, dok se korisnici sa tradicionalnih okruženja prebacuju na model konvergentnog clouda.

Upravljanje novom generacijom cloud aplikacija

HP Application Performance Management 9.2 for Converged Cloud omogućava korisnicima da upravljaju konvergentnim cloud okruženjima i da na taj način poboljšaju performanse cloud i mobilnih aplikacija. Značajna poboljšanja HP Diagnostics, HP Real User Monitor i HP SiteScope rešenja omogućavaju blisku saradnju između operativnih i razvojnih timova, kao i bolje mogućnosti za mobilno praćenje aplikacija u cloud okruženjima.

Nove verzije HP Application Lifecycle Management (ALM) i HP Performance Center (PC) rešenja omogućavaju organizacijama da podstaknu inovacije kroz kontinualno pokretanje aplikacija uz nove mogućnosti Lab Management Automation i Continuous Application Performance Delivery. Nova rešenja omogućavaju organizacijama da razbiju IT silose i da brzo pokrenu kvalitetne, inovativne aplikacije za hibridna i cloud okruženja.

Povećanje produktivnosti uz cloud print rešenja

HP-ovo cloud print rešenje ePrint Enterprise 2.0 omogućava lako štampanje sa mobilnih uređaja na postojećim mrežnim štampačima. HP ePrint Enterprise 2.0 sada pruža i integraciju sa tri dodatna pull printing rešenja, lokalizaciju na 10 jezika i mogućnost štampanja za goste. Aplikacije su dostupne za Android, iPhone®, iPad® i BlackBerry mobilne uređaje.

Smanjivanje razlike u nivou IT cloud znanja

Istraživanje pokazuje da 60 odsto direktora IT odeljenja veruje da razlika u nivou IT znanja škodi mogućnosti za pokretanje cloud strategija i rešenja.(2) Kako bi smanjio tu razliku, HP ExpertONE program obuke i sertifikacije donosi dva nova znanja — Accredited Technical Professional za cloud administratore i Accredited Solution Expert za cloud integratore.

Leave a Reply