IT

HP proširuje ponudu konvergentnu cloud ponudu rešenjem optimizovanim za VMware vCloud

Kompanija HP je proširila svoju konvergentnu cloud ponudu novim rešenjima za VMware vCloud® Suite 5.1, što korisnicima omogućava da tradicionalne virtuelne sisteme uz manje rizika i kompleksnosti transformišu u otvorena privatna i hibridna cloud okruženja.

Od aprila, kada je predstavio konvergentni cloud, HP je omogućio da više od hiljadu korisnika virtuelna okruženja transformiše u cloud, uz primenu svojih i partnerskih rešenja.

 Proširena konvergentna cloud ponuda, zasnovana na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi i konvergentnom upravljanju i zaštiti, optimizovana je za VMware vCloud Suite 5.1, i obuhvata nove funkcionalnosti koje korisnicima omogućavaju:

•              da smanje kompleksnost i ubrzaju pripremu i upravljanje cloudom,

•              da ubrzaju prihvatanje uz sveobuhvatne kontrole bezbednosti i usklađenosti koje se automatski mogu primeniti na virtuelne mašine, i

•              da smanje rizik od gubitka podataka uz automatizovanu zaštitu na bazi polisa.

„Dok organizacije prelaze na privatna ili hibridna cloud okruženja, mogu se suočiti sa značajnim izazovima vezanim za bezebdnost, performanse i upravljanje većim brojem različitih tipova sistema“, rekao je Stephen DeWitt, viši potpredsednik, HP Enterprise Group. „Proširivanje HP-ovog konvergentnog clouda sveobuhvatnim, integrisanim rešenjima za VMware vCloud Suite 5.1 omogućava korisnicima da pripreme bezbedno cloud okruženje uz manje rizika i veći izbor.“

 

„Uz VMware vCloud Suite 5.1, organizacije imaju pouzdano, fleksibilno cloud rešenje koje poboljšava agilnost poslovanja i brzo i efikasno zadovoljava više potreba“, rekao je Raghu Raghuram, izvršni potpredsednik, Cloud Infrastructure and Management, VMware. „VMware vCloud Suite 5.1 i HP-ov konvergentni cloud omogućiće zajedničkim korisnicima da ubrzaju prelazak na cloud okruženje, dajući organizacijama dokazano, integrisano rešenje, koje im daje konkurentsku prednost.“

HP ubrzava transformaciju i upravljanje

Proširena ponuda obuhvata integraciju VMware vCloud Suite 5.1 i HP CloudSystema, što korisnicima omogućava da brzo transformišu virtuelne resurse u privatna i hibridna cloud okruženja. Pritom ova kombinacija duplira gustinu virtuelnih mašina, smanjuje kompleksnost mreže i obezbeđuje fleksibilnost za pokretanje poslova različitih obima.

Novi HP CloudSystem integrisan sa VMware vCloud Suite 5.1 rešenjem obuhvata:

HP CloudSystem optimizovan za VMware — pruža kraće vreme do ostvarivanja prihoda uz integrisana rešenja koja obuhvataju HP-ovu konvergentnu infrastrukturu i softver za upravljanje cloudom

Automatsko prilagođavanje — skraćuje vreme reagovanja na poslovne zahteve i unapređuje nivo servisa tako što omogućava VMware administratorima da dodele hardver vCloud Directoru® radi automatizacije skaliranja konvergentne infrastrukture. Uz ovu tehnologiju, korisnici mogu skratiti vreme potrebno za dodavanej virtuelnih hostova sa više sati na svega 15 minuta.(2)

Importovanje virtuelnih mašina — pojednostavljuje prelazak klijenta na cloud okruženje tako što jednostavno importuje aktivne virtuelne mašine u HP CloudSystem, bez prekida u radu ili promene konfiguracije.

HP Cloud Maps for VMware — ubrzava projejtovanje cloud servisa i automatizuje pokretanje virtuelnih aplikacija korišćenjem unapred pripremljenih i optimizovanih HP CloudSystem šablona.

Nova HP-ova bezbednosna rešenja omogućavaju lakše prihvatanje clouda

Proširena HP-ova ponuda konvergentnih cloud rešenja obuhvata i HP cloud program zaštite i konsultantske usluge, što pruža sveobuhvatno bezbednosno rešenje koje obuhvata slojeve virtuelizacije mreže, storidža i servera, a koje se može projektovati i implementirati za manje od 3 nedelje.(3) Nova usluga predstavlja efikasnu kombinaciju HP VMware zaštite za cloud, koja se suočava sa uobičajenim preprekama za prihvatanje cloud usluga, uz omogućavanje kontrole usklađenosti.

Vrhunsko rešenje za zaštitu obuhvata i virtuelni cloud

HP Data Protector, prvo i jedino bekap rešenje koje podržava objedinjenu deduplikaciju u poslovnom okruženju, sada obuhvata i integrisanu zaštitu za VMware vCloud Director. Nova mogućnost koristi patentiranu HP StoreOnce tehnologiju i dinamički pruža zaštitu za VMware cloud okruženja sa više korisnika. To korisnicima vCloud okruženja i provajderima omogućava da eliminišu rizik od gubitka podataka i u sopstvenim okruženjima i u virtuelnim cloud sistemima.

Dostupnost

Odabrana proširena rešenja HP-ovog konvergentnog clouda dostupna su kroz HP-ovu globalnu mrežu i kod partnera. Preostala rešenja bi trebalo da budu dostupna do kraja kalendarske godine. HP će nuditi i sve VMware vCloud Suite edicije uz konvergentni cloud kroz svoje prodajne kanale od trećeg kalendarskog kvartala.

Leave a Reply