IT

HP ubrzava i pojednostavljuje pokretanje virtuelne infrastrukture

Kompanija HP predstavlja HP VirtualSystem za VMware, optimizovano rešenje koje organizacijama omogućava da brzo implementiraju virtuelnu infrastrukturu koja predstavlja osnovu za Cloud computing.

Kako se virtuelizacija sve više širi, višeslojna mrežna arhitektura, virtuelna neuredjenost, nefleksibilan storidž, nepredvidivo opterećenje sistema, i bezbednosna pitanja, povećali su kompleksnost i ograničili širu primenu. Da bi pomogao srednjim i velikim preduzećima da prevaziđu ove izazove, HP VirtualSystem za VMware obuhvata i virtuelno HP Networking rešenje, HP-ov konvergentni storidž, HP BladeSystem servere, HP Insight softver, i usluge vezane za implementaciju.

Zasnovan na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, HP VirtualSystem obuhvata inovativnu arhitekturu i usluge koje omogućavaju eliminaciju kompleksnosti virtelizacije, konsoliduju IT infrastrukturu i poboljšavaju performanse, što korisnicima omogućava da:

ubrzaju mobilnost virtuelnih mašina i do 40 odsto, dok dupliraju propusnu moć i više od 500 puta skraćuju vreme oporavka mreže(1) primenom novog HP FlexFabric virtuelnog mrežnog rešenja,
smanje neophodni kapacitet za 50 odsto, dupliraju gustinu virtuelnih mašina(2) i ubrzaju pokretanje primenom HP LeftHand i HP 3PAR storidž sistema, poboljšaju rad virtuelnih servera pomoću HP Insight Control za VMware vCenter™ Server rešenja koje obaveštava IT administratore i omogućava rešavanje problema i upravljanje na daljinu,
usklade strategiju virtuelizacije i investicija s poslovnim ciljevima putem konsaltinga, planiranja, pripreme integracije, pokretanja i podrške koju pružaju HP Technology Services i HP ServiceONE partneri.

„Virtuelizacija je postala uobičajena među korisnicima, ali postoje prepreke za širu primenu“, rekao je Paul Miller, potpredsednik, Systems and Solutions, Enterprise Servers, Storage and Networking, HP. „Uz HP VirtualSystem za VMware, korisnici mogu pojednostaviti i skalirati svoj virtuelni sistem kako bi pripremili jasan put za prelezak na Cloud.“

„Kompanijama je potrebno rešenje koje im omogućava da sa izdvojenih silosa infrastrukture, pređu na depoe tehnoloških resursa, koji se mogu deliti i pokretati u realnom vremenu, kao aplikativne usluge“, rekao je Gary Green, potpredsednik, Global Strategic Alliances, VMware. “HP VirtualSystem za VMware omogućava korisnicima da odmah pojednostave svoje projekte virtuelizacije, a da kasnije pređu na Cloud computing.”

Dostupnost

HP VirtualSystem for VMware uključujuje HP-ovu konvergentnu infrastrukturu, sklapanje u fabrici i tri godine HP Support Plus 24 usluge.(4) Korisnici mogu iskoristiti postojeće licencne aranžmane ili od HP-a kupiti unapred instalirano VMware rešenje.

Leave a Reply