IT

HP ubrzava usvajanje cloud računarstva

HPHP je objavio tri nove ponude koje pomažu kompanijama i pružaoce telekomunikacijskih usluga da uživaju u pogodnostima cloud računarstva (cloud computing) i istovremeno optimizuju troškove i smanje rizik usvajanja.

Istraživanje sprovedeno u ime HP-a pokazuje da više od 90 posto izvršnih donositelja poslovnih odluka veruju da će poslovni ciklusi nastaviti biti nepredvidivi sledećih nekoliko godina. Kao rezultat toga 75 posto ispitanih rukovodilaca informatičkih odelenja priznaju potrebu za ulaganjem u fleksibilniju tehnologiju, mogućnost da se ona brzo poveća ili smanji te za bržim komuniciranjem sa tehnološkim partnerima.

HP rešava ovu potrebu novim nizom ponuda koje omogućuju kompanijama i pružaocima usluga da uklone prepreke i ubrzaju vreme do uživanja u prednostima usvajanja cloud računarstva.

Ove ponude obuhvataju sledeće ključne prednosti:

elastičnost – brzo reagovanje na promenjive poslovne potrebe kontinuiranim i automatizovanim osiguravanjem cloud i fizičke usluge;
kontrola troškova – optimizovanje i postizanje predvidljivosti troškova osiguravanjem da su resursi cloud računarstva “optimalne veličine” kako bi podržali promenjive poslovne potražnje te
smanjivanje rizika – smanjivanje ljudskih grešaka, neusklađenosti i izgubljenog poslovnog vremena putem osiguravanja automatizovane usluge.

Nema sumnje da je cloud radikalna, inovativna tehnologija koja obećava preduzećima svih veličina brzinu i okretnost pokretanja sa resursima i veličinom preduzeća”, rekao je Frank Gens, prvi potpredsednik i glavni analitičar IDC-a. “Međutim, usvajanje je ograničeno nesigurnostima koja okružuju rizike i nagrade. Korisnici žele garanciju i siguran put do usvajanja cloud-a koji će se usmeriti na rešavanje potencijalnih rizika sigurnosti, učinka i dostupnosti, dok osigurava jasan povrat investicije.”

Svojim novim ponudama HP će:
• pomoći kompanijama da usmeravaju cloud usluge i upravljaju njima korišćenjem HP Operations Orchestration i HP Cloud Assure za kontrolu troškova; te
• omogućiti pružaocima usluga da pruže cloud usluge sa rešenjem HP Communications as a Service.

HP rešenja za kompanije

HP Operations Orchestration automatizuje osiguravanje usluga unutar postojeće infrastrukture bilo fizičke, virtuelne ili one temeljene na cloud-u. Kompanije mogu jednostavno povećati kapacitet putem integracije na principu “plaćanja troškova kako se pojavljuju” sa Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) uslugom koja omogućuje brz odgovor na promenjive poslovne uslove.

HP Cloud Assure za kontrolu troškova garantuje korisnicima cloud-a optimizovanje troškova istog, te postizanje predvidivosti potrebne kako bi se mogla ostvariti odgovarajuća ušteda. Ovo rešenje omogućuje korisnicima cloud-a da “postignu optimalnu veličinu” infrastrukture primerene njihovim potrebama, osiguravajući da su sve nivoe usluga pokrivene najoptimiziranijim i najpredvidivim troškom.

HP-ovo rješenje za pružaoce telekomunikacijskih usluga

HP Communications as a Service (CaaS) je cloud program koji omogućuje pružaocima  usluga da ponude malim i srednjim preduzećima usluge na bazi outsourceinga. HP CaaS pomaže pružaocima usluga da generišu prihod vezan za preduzeće nudeći korisnicima jeftin i niskorizičan način usvajanja cloud usluge. HP CaaS uključuje agregiranu platformu, četiri integrisane komunikacijske usluge HP-a i trećih strana, kao i fleksibilnost dodavanja drugih usluga na zahtev.

Leave a Reply