IT

HP usluge za novo okruženje mobilnih uređaja

HP Enterprise Services najavljuju nove i unapređene usluge vezane za primenu mobilnih uređaja, koje će korisnicima omogućiti da svoje ključne informacije i poslovne procese prošire tako da se mogu odvijati s bilo kog mesta, u bilo kom trenutku, pomoću mobilnih uređaja.

Mobilna rešenja mogu izmeniti način na koji preduzeća posluju tako što povezuju informacije vezane za korisnike, operativne poslove i dobavljače. Ipak, razvoj mobilnih aplikacija, promena postojećih aplikacija tako da podržavaju mobilne uređaja, i podrška korisnicima takvih rešenja, predstavljaju kompleksne i skupe poslove koji oduzimaju značajne IT resurse.

HP Mobile Application usluge osmišljene su tako da omoguće pravilnu integraciju tehnoloških komponenti radi kreiranja bezbednog okruženja koje je svesno konteksta i omogućava laku primenu mobilnih uređaja. Uz pouzdan pristup informacijama i aplikacijam onda kad im je to potrebno, korisnici mogu poboljšati odnose s klijentima, ostvariti prednost nad konkurencijom i povećati sopstvenu produktivnost.

Da bi omogućio mobilnost, HP korisnicima pomaže da izgrade nove inovativne mobilne aplikacije, kao i da pojednostave postojeće aplikacije i prošire ih tako da podržavaju mobilne uređaje. HP koristi arhitekturu „piši jedno, pokreni bilo gde“ kako bi podržao više tipova uređaja i operativnih sistema.

HP Mobile Application usluge obuhvataju životni ciklus mobilnih sistema, od planiranja razvoja i projektovanja aplikacija, preko samog razvoja i prilagođavanja, do instalacije i upravljanja. Ponuda obuhvata:

—   Mobile Opportunity radionicu – koja omogućava sprovođenje strukturne analize koja korisniku omogućava da identifikuje koje je procesi ili ideje najbolje preseliti u mobilno okruženje, na osnovu njihove vrednosti za poslovanje i lakoće implementacije.

—   Mobile Enterprise Strategy procena – omogućava korisnicima da razviju strategije, planove i rešenja za mobilna rešenja koja će doneti dodatnu vrednost.

—   Mobile Application Development usluge – obuhvataju klijentska, klijent/server i cloud rešenja za sve vodeće operativne sisteme, upakovana, hostovana i prilagođena korisniku.

—   Mobile Enterprise Solution Architecture konsalting – odnosi se na B2B, B2C, B2E i S2S arhitekture rešenja i projekte, iz tehničkog i poslovnog ugla.

—   Application System SOA and Integration usluge – ubrzavaju implementaciju strategije i rešenja za upotrebu mobilnih uređaja, kroz praktičan pristup transformaciji upotrebom dokazanih metoda projektovanja, obnovljivih sredstava i tehnologija koje omogućavaju uspostavljanje servisno orijentisane arhitekture (SOA).

—   Mobile Application testiranje – omogućava da mobilne aplikacije rade na više platformi uz postizanje očekivanog korisničkog ugođaja.

„Ulazak korisničkih uređaja u IT okruženje menja način na koji ljudi rade i komuniciraju s kompanijama s kojima posluju“, rekao je Srini Koushik, potpredsednik, Worldwide Applications Development Services, HP. „HP nudi kompletan paket mobilnih usluga koje korisnicima omogućavaju da ostvare pun potencijal i da se izbore sa izazovima primene ovog okruženja koje se sve više širi.“

Leave a Reply