Događaji · IT

HR konferenciju BoljiPosao.com

Internet portal za zapošljavanje i razvoj karijere www.boljiposao.com organizuje prvu regionalnu konferenciju o upravljanju ljudskim resursima u 2008. Tema konferencije je HR u vremenu tranzicije – Izazovi i mogućnosti , a održaće se 20. marta u hotelu Hyatt u Beogradu.

BoljiPosao.com želi ovom prilikom da svojim klijentima omogući da se sretnu sa kolegama i HR stručnjacima iz regiona i da razmene svoja znanja i iskustva. Konferencija je namenjena svim menadžerima za ljudske resurse iz zemlje i regiona kao i generalnim menadžerima koji prepoznaju značaj ove profesije u savremenom rukovođenju. Na konferenciji ćete čuti izuzetno dinamične i zanimljive predavače koji se odlikuju svojim sopstvenim stilom prezentovanja.

O najnovijim trendovima u menadžmentu na konferenciji će govoriti prof. dr Danica Purg direktorka IEDC poslovne škole Bled iz Slovenije koja je jedna od vodećih menadžment poslovnih škola u Evropi. Regionalnu priču nastavljamo sa Hrvatskom odakle dolazi Samir Vreto iz edukativne kompanije Horizont koja se bavi unapređenjem poslovanja kompanija kroz konstantno organizovanje treninga. O stepenu razvijenosti srpskih HR odeljenja govoriće Dragana Tomić direktorka HR sektora Erste banke.

Program konferencije i više informacija možete naći na našem portalu
sr.boljiposao.com/konferencija

Leave a Reply