IT

Hrvatska IT kuća CROZ osnovala preduzeće u Srbiji

Kompanija CROZ osnovala je početkom oktobra preduzeće u Srbiji sa sedištem u Beogradu. CROZ je hrvatska informatička kuća usmerena ka uslugama u finansijskom i javnom sektoru i drugim većim informatičkim sistemima, koja se poslednje tri godine nalazi u vrhu Dilojtove (Deloitte) liste „50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Srednjoj Evropi“. CROZ će na tržištu Srbije nuditi kompletne, zaokružene projekte i rešenja, specijalističke usluge savetovanja i edukacije, kao i usluge integracije sistema i aplikacija. Strateško tehnološko usmerenje kompanije je IBM-ova tehnologija.

Nakon više uspešnih projekata, prepoznavši veliki razvojni potencijal srpskog tržišta i potrebu za profesionalnim informatičkim uslugama, CROZ se odlučio na snažniji iskorak i osnivanje preduzeća u Srbiji. CROZ-ove usluge biće prvenstveno usmerene ka velikim preduzećima i kompanijama koje imaju izraženu potrebu za vrhunskim informatičkim rešenjima. Beogradska kancelarija oslanjaće se na proverene srpske stručnjake koji će u sinergiji sa kolegama iz Zagreba moći da odgovore na svaki zahtev. Visoka profesionalnost usluga, uključujući dosledno poštovanje rokova, i inovativna implementacija proverenih svetskih rešenja – biće glavni CROZ-ovi aduti na tržištu Srbije.

Rukovodilac CROZ-ove kancelarije u Beogradu je Igor Đurić, koji je na ovu poziciju došao iz Komercijalne banke Beograd. Svoje višegodišnje iskustvo u razvoju softvera namenjenog tržištima SAD-a i EU uspešno je nadogradio radom u jednoj od najvećih srpskih banaka, gde je stekao dragoceno iskustvo u primeni informatičkih tehnologija u zahtevnom poslovnom okruženju.

Glavne oblasti specijalizacije CROZ-a su razvoj softvera (custom software development), edukacija i konsalting, Rational alati – uvođenje metodologije i primena alata, mainframe usluge – sistem-integracija i konsalting, IBM tehnologija – integracija sistema i aplikacija, kao i servisno orijentisana arhitektura (SOA) – implementacija i konsalting.

Leave a Reply