IT

I sledeće godine sledi pad IT tržišta u Hrvatskoj

U prošlogodišnjem prikazu kompanije IDC kretanja hrvatskog informatičkog tržišta IDC je predvideo da će u 2010. isporuke računara i druge informatičke opreme, softvera i IT usluga pasti oko 5 posto. (Nakon pada od oko 17 posto u 2009.). Takva projekcija počivala je na predvidivim kretanjima makroekonomskih agregata, odnosno na prisutnim problemima servisiranja inostranog duga, daljnjoj kontrakciji ekonomske aktivnosti, pada zaposlenosti i raspoloživog dohotka domaćinstava, usporavanju kreditne aktivnosti banaka i zaoštravanju nelikvidnosti. IDC sadanaglašava da se ta očekivanja i ostvaruju.

Što se tiče strukturnih obeležja, glavne tržišne komponente takođe će očekivano imati divergentna kretanja u odnosu na godinu dana pre. Dok je u 2009. zaebležen drastičan pad prodaje informatičke opreme i stagnacija isporuke softvera i IT usluga, u ovoj će se godini prodaja hardvera stabilizovati na jednom relativno nižrm nivou, dok će vrednost isporučenih softverskih licenci i pripadajućeg održavanja kao i pruženih IT usluga pasti oko sedam posto.

Istovremeno je predviđan određeni oporavak IT potrošnje u 2011. – rast od oko 7 posto. U IDC-u su ovo uglavnom bazirali na činjenici da se dalje pogoršavanje ekonomskog okruženja jednostavno neće dopustiti, odnosno da će vlada preduzeti mere za izlazak iz recesije. Osim toga najavljano povećanje državnih ulaganja u IT biće antirecesijska mera. Ali sada, u decembru, obeležja i intenzitet preduzetih mera za opravak ne daju povoda za optimizam.

Nigde se ne vidi oporavak domaće ni inostrane potražnje (rast izvoza brodova, kad je sudbina brodogradilišta neizvesna, doista je neprimereno koristiti kao pokazatelj uzleta izvoza). U takvim okvirima IDC očekuje da će se pad IT tržišta u Hrvatskoj nastaviti i sledeće godine. Izlazak iz recesije i oživljavane ekonomskih aktivnosti u Evropi i nekim tranzicijskim zemljama neće bitnije uticati na na opštu konjunkturu u zemlji, a time posredno i na IT izdatke jer je hrvatska kriza pre svega rezultat domaćih problema kumuliranih kroz duže razdoblje. Osim toga strukturne osobine hrvatske IT industrije, formirane u uslovima višegodišnjeg izostanka industrijske politike na ovom području i nerealnog kursa, ne omogućuju nikakvu “IT izvoznu ofanzivu” u sledećoj godini.

Leave a Reply