Događaji · IT

IBM i velike svetske korporacije udružene u borbi za održivi razvoj

IBM-u i Svetskom poslovnom savetu za održivi razvoj u donošenju smernica za prijavljivanje ekopatenata pridružuju se Nokia, Pitney Bowes i Sony. Vodeće kompanije na svetskoj korporativnoj sceni okupile su se po prvi put da bi javno objavile na desetine patenata namenjenih očuvanju čovekove okoline.

Dostupnost patenata trebala bi podstakne istraživače, preduzetnike i kompanije bez obzira na veličinu ili područje kojim se bave, u kreiranju, primeni i daljem razvoju potrošačkih i industrijskih proizvoda, poslovnih procesa te usluga na način koji će pomoći zaštiti okoline.

Svetski poslovni savet za održivi razvoj (WBCSD) i IBM – koji je kompanija IFI Claims, specijalizovana za održavanje baze patenata, već petnaestu godinu za redom proglasila vodećom kompanijom po broju prijavljenih patenata – pokrenuli su spomenutu inicijativu u saradnji sa kompanijama Nokia, Pitney Bowes i Sony. U sklopu inicijative pod nazivom Eco-Patent Commons donesen je dokument pod nazivom „Smernice za ekopatente“ koji je javno objavljen i dostupan na internet stranicama saveta (http://www.wbcsd.org/web/epc).

Patenti koji će se prijavljivati prema smernicama – originalno predloženim tokom IBM-ove konferencije „Global Innovation Outlook“ – uključivaće se inovacije usmerene na probleme životne okoline sa ciljem unapređivanja proizvodnih postupaka i poslovnih procesa na način koji doprinosi očuvanju okoline. Na primer, kompanija može da prijavit patent koji smanjuje generisanje opasnog otpada, potrošnju vode ili energije tokom proizvodnog procesa. Patenti prijavljeni u području distribucije i logistike mogu doprineti smanjenju potrošnje goriva.

Mere kojima će patenti doprineti očuvanju okoline uključuju:

• očuvanje energije i bolje iskorištavanje goriva
• sprečavanje zagađenja (redukcija izvora zagađenja, smanjivanje količine otpada)
• korišćenje ekološki prihvatljivih materijala
• racionalno korišćenje vode i sirovina
• veća stopa recikliranja

Leave a Reply