IT

IBM nastavlja sa “Smarter Cities Challenge” programom pomoći gradovima i regionima

Kompanija IBM danas je najavila produženje svog programa pomoći gradovima pod nazivom “Smarter Cities Challenge”. Do sada je više od 700 vrhunskih IBM eksperata poslato u gradove širom sveta, gde su, kao pro bono konsultanti, radili na projektima unapređenja usluga koje lokalne vlasti pružaju svojim građanima.

Efektivnost ove nagrađivane inicijative je jedinstvena jer pruža visokokvalitetnu ekspertizu koja je sastavni deo uspeha gradova. Tokom prve četiri godine aktivnosti, mnogi od 116 gradova u kojima je program primenjen bili su u mogućnosti da poboljšaju javnu bezbednost, ekonomski razvoj, prihode, transparentnost, participaciju građana u odlučivanju,  zdravlje i blagostanje, prevoz, socijalne usluge i komunalne usluge. Svaki pojedinačni angažman je procenjen na vrednost od 500.000 dolara.

Nakon intenzivne pripreme, šestočlani tim stručnjaka kompanije IBM provodi tri nedelje u regionu grada koji je pobedio na konkursu, analizirajući sve raspoložive podatke o jednom od problema koji je odabrao grad. Članovi tima sastaju se lično sa desetinama predstavnika lokalne samouprave, građanima, predstavnicima kompanija i neprofitnih organizacija. U direktnoj komunikaciji sa njima, upoznaju se sa različitim gledištima o uzrocima i potencijalnim rešenjima odabranog problema. Potom, IBM predstavlja sveobuhvatne preporuke za poboljšanje pružanja usluga građanima i detaljni plan implementacije koji se predaje napismeno. U planu su prikazani i primeri kako su drugi učesnici ovog programa  uspešno rešili slične probleme.
Neki od primera gradova koji su kao učesnici ovog izazova primenili preporuke stručnjaka kompanije IBM i osetno poboljšali živote svojih građana jegrad Glazgov u Velikoj Britaniji, gde je rešavano subvencioniranje troškova goriva za grejanje za starije sugrađane sa niskim prihodima. Grad je takođe obezbedio donaciju od 40 miliona dolara od odbora za Tehnološku Strategiju.

U Sirakuzi (država New York u SAD) analizirani su podaci kako bi se identifikovala domaćinstva i delovi grada kojima je potrebna revitalizacija. Ovi napori su uvećali prikupljanje taksi i poreza za 69 procenata.

“Odlučili smo se na nastavak Smarter Cities Challenge programa iz jednog jednostavnog razloga: On funkcioniše,” kazala je Jennifer Crozier, potpredsednik odeljenja Global Citizenship Initiatives u kompaniji IBM. “Lideri gradova širom sveta rekli su nam kako im je savet koji su dobili od kompanije IBM pomogao da ponovo osmisle kako mogu koristiti podatke i analitiku da bi rešili kompleksne probleme. Rečeno nam je da je IBM Smarter Cities Challenge jedan od retkih programa koji okuplja ljude da rade zajedno, i dugoročno daje odlične rezultate  –  i mi smo ponosni na tu činjenicu. Pozivamo predstavnike gradova i regionalne lidere da se prijave sa svojim najkompleksnijim problemima i mi ćemo razmotriti šta bismo mogli zajedno da uradimo.”

 

Smarter Cities Challenge je program koji je primenjen u odabranih 116 od 500 prijavljenih gradova tokom protekle četiri godine. Prijava za učešće treba da sadrži opis visokoprioritetnog problema koji je od ključnog značaja za građane. Grad ili region koji se prijavljuje treba da bude spreman da pruži detaljne informacije koje će predstavnicima kompanije IBM pomoći da analizira i identifikuje problem. Takođe, neophodno je obezbediti i dostupnost stejkholdera koji predstavljaju gradske i regionalne vlasti, kao i građanske organizacije i predstavništva poslovnih organizacija koji će kroz razgovore i intervjue omogućiti predstavnicima kompanije IBM omogućiti sveobuhvatnu procenu datog problema i preporuke rešenja.

 

U ovom program angažovani su IBM eksperti širom sveta, specijalizovani za oblasti kao što su marketing, komunikacija, tehnologija, istraživanja i razvoj, odnosi sa vladama, ljudski resursi, finansije, biznis, pravna pitanja i specifične oblasti kao što su transport, energetika i zdravstvo.
Smarter Cities Challenge program je otvoren za lokalne i regionalne jedinice uprave, što uključuje gradove, okruge, prefekture, grofovije i distrikte.

Leave a Reply