Novi IBM Data centar u Ljubljani
IT

IBM otvara Data Centar u Ljubljani

IBM objavljuje otvaranje novog IBM Data centra u Ljubljani. Prvi IBM Data centar ove vrste u Sloveniji raspolagaće sa 120 IBM stručnjaka koji su eksperti u različitim oblastima, a njih 70 poseduje napredno znanje u oblasti cloud kompjutinga. IBM eksperti će pomoći klijentima kompanije u regionu jugositočne Evrope da usvoje svetski nivo IT rešenja i iskoriste ga u cilju rasta i inovacija svog poslovanja, kao i podržati startup projekte u razvoju svog poslovanja.

 

Novi IBM Data centar u Ljubljani

Novi IBM Data centar u Ljubljani

“Dajući klijentima izbor gde žele da pohranjuju svoje podatke, novi Data centar će omogućiti lokaciju u Sloveniji u kojoj će lokalni korisnici moći da skladište i obrađuju podatke, ili čuvaju njihove rezervne kopije. Ovo je posebno važno za finansijske isntitucije, organizacije iz oblasti javnog sektora i kompanije, kao i za sve klijente kojima je posebno stalo do zaštite privatnosti podataka i njihove bezbednosti. Sa ovim data centrom, naši klijenti će dobiti znatno veću fleksibilnost i brzinu opgovora, što će dodatno pomoći u smanjenju troškova IT infrastrukture” kazao je Julij Božić, Direktor prodaje kompanije IBM u Sloveniji.

 

Novi Data centar nudi široki spektar servisa IBM infrastrukture. On će klijentim omogućiti lakši pristup lokalnog nivoa  ka IBM Power i x86 serverima, IBM Storage usluzi, bezbednosti  i servisima umrežavanja, pravljenja rezervnih kopija i niza drugih rešenja, što će kao posledicu imati mogućnost pravljenja idealnih javnih, privatnij ili hibridnih okruženja.

 

IBM Data centar u Ljubljani će pružati i uslugu tehnološke platforme start-up projektima. Globalnim programi kompanije IBM startup projektima obezbeđuju sredstva i tehnologiju u cilju razvoja njihovih ideja. IBM namerava da proširi ovu vrstu saradnje i na Sloveniju. Stručnjaci koji će raditi u IBM Data centru će sprovoditi mentorske programe za startup projekte i obezbeđivati pristup IBM infrastrukturi koja se nalazi u okviru Data centra.

 

“IBM pomaže klijentima širom sveta da ostvaruju inovacije, rade i funkcionišu efikasnije. Sa Data centrom u Ljubljani, korisnici iz Slovenije i regiona jugositočne Evrope moći će da koriste ekspertizu kompanije IBM i njenu poziciju lidera, kao predusretljivog spoljnjeg partnera koji njihovom poslovanju može dati komparativnu prednost,” kazao je David La Rose, GM kompanije IBM za centralnu i istočnu Evropu.

Leave a Reply