IT

IBM-ova globalna studija o ulozi finansijskih direktora

Iznenađujuće velik broj korporacija nije dobro pripremljen za rizične događaje koji pogađaju njihovo poslovanje, stoji u rezultatima IBM-ove opsežne nove Studije koja je obuhvatila preko 1.200 finansijskih direktora i viših finansijskih menadžera u 79 zemalja širom sveta.

Prema Studiji u poslednje tri godine 62 posto korporacija sa prihodom od preko 5 milijardi dolara iskusilo je veće poslovne rizike. U slučaju kritičnih događaja – kao što su poteškoće na strateškom, operativnom ili geopolitičkom planu – 42 posto korporacija nije bilo pripremljeno za suočavanje sa krizom.

Globalna studija provedena među finansijskim direktorima nosi naslov „Balansiranje rizika i efikasnosti kroz integrisano organizivane finansije“, a proveli su je IBM-ov sektor za finansijsko upravljanje pri Odelu za poslovno savetovanje i IBM-ov Institut za poslovne vrednosti, uz pomoć fakulteta Wharton School pri niverzitetu u Pennsylvaniji i Sektora za ekonomska istraživanja. Više od polovine finansijskih direktora i viših finansijskih menadžera obuhvaćenih istraživanjem sudelovalo je uživo u intervjuima posebno strukturiranim na način da proniknu u detalje vezane uz upravljanje rizikom i reforme u finansijskom poslovanju. Preostali sudionici intervjuisani su putem Interneta.

Još jedan ključni deo studije predstavlja pojava finansijski integrisanih organizacija. To su organizacije koje uz sve standardne finansijske pokazatelje u poslovanju pojedinih svojih delova na korporativnom nivou uvode i obvezne finanaijske pokazatelje, kao što su bilanse, skupni finansijski pokazatelji i standardni procesi. Studija zaključuje da definisanje pokazatelja na korporativnom nivou, standardizovano vođenje bilansi, zajednički standardni procesi i globalno propisani standardi predstavljaju elemente dobrog finansijskog menadžmenta, a korporacije koje ih implementiraju svrstavaju se u finansijski integrisane organizacije (IFO). Studija je pokazala da svega jedna na svakih sedam korporacija upravlja svojim finansijama kombinirajući spomenute kriterijume.

Finansijski integrisane organizacije pokazuju veću otpornost, donose kvalitetnije odluke i ostvaruju natprosečne rezultate, stoji u Studiji. Dodatno, kod finansijski integrisanih organizacija postoje veći izgledi za ostvarivanje boljih finansijskih rezultata te veća tendencija proaktivnog rešavanja rizika nego što je to slučaju u organizacijama koje nisu integrisane.

Leave a Reply