IT

IBM: Poseta A. Mojsilovic, direktorke “Data Science” grupe T. J. Watson istrazivačkog centra

Kompanija IBM će u naredna dva dana ugostiti Aleksandru Mojsilović, direktorku Data Science grupe u T. J. Watson istraživačkom centru kompanije IBM u Njujorku.

 

Misija Data Science grupe jesu najnaprednija istraživanja u oblasti teorije verovatnoće, primenjene matematike, statističkog modelovanja i mašinskog učenja. Fokus je na oblasti poslovne analitike, tako da rešenja koje zaposleni u ovoj grupaciji razvijaju pokrivaju širok spektar aktivnosti, kao što su upravljanje portfoliom kompanije, planiranje i optimizacija, zatim, upravljanje kadrovima, analitika radnih veština, kao i istraživanje tržišta ili upravljanje profitom kompanije.

Aleksandra Mojsilovic

Aleksanda Mojsilović, diplomac Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor je više od 100 naučnih članaka, vlasnik je 11 registrovanih naučnih patenata, a od 2014.  godine nosilac je i zvanja „IBM Fellow”,  što je jedna od najznačajnijih titula koju ekspert iz oblasti tehničkih nauka može dobiti u okviru kompanije IBM i koja se dodeljuje malom broju istaknutih pojedinaca. Osnovno polje njene ekspertize je vezano za procesuiranje signala, prepoznavanje šablona i mašinsko učenje, kao i njihova primena na analitiku, zdravstvo, finansijsko modelovanje, multimediju i biomedicinske sisteme.

 

Tokom svog boravka u Beogradu, Aleksandra će posetiti Matematičku gimnaziju, školu koju je pohađala, gde će pričati učenicima o svojim školskim danima i o mogućnostima ostvarivanja karijere u nauci.Takođe, Aleksandra će, kao gostujući predavač, održati na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavanje za okupljene studente, profesore i javnost na temu „Internet svih stvari”. Predavanje će biti održano na temu porekla informacija, njihovih povezivanja i korišćenja u cilju osavremenjivanja i pojednostavljivanja procesa u radu kompanija, vlada i pojedinaca.

Leave a Reply