Događaji · IT

IBM pred beogradskom publikom predstavlja novu eru računarstva

Lokalna kancelarija IBM – International Business Machines d.o.o. organizovala je skup pod nazivom „NOVA ERA RAČUNARSTVA“ u centru Promenada u Beogradu. Osnovni cilj ovog skupa je predstavljanje novih trendova i tehnologija savremenog doba koji igraju veliku ulogu kada je u pitanju pružanje poslovnih usluga. Događaj je okupio blizu 150 poslovnih korisnika, IT menadžera i drugih profesionalaca iz različitih industrija.

Skup je rečima dobrodošlice otvorio Željko Vujinović, direktor kompanije IBM za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, a zatim je usledilo predavanje g. Kreša Perice, direktora Globalnih Poslovnih Servisa kompanije IBM za region centralne i istočne Evrope.

Kerrie-Holley

Glavno predavanje na skupu pod nazivom Nova era računarstva, održao je g. Keri Holi (Kerrie Holley), IBM Fellow, koji je sa prisutnima podelio svoje bogato iskustvo kada su u pitanju tehnološka dostignuća i liderstvo u inženjeringu, programiranju, uslugama, nauci i tehnologiji, kao i svim drugim oblastima zbog kojih je dobio počasnu titulu IBM Fellow, koja predstavlja jednu od najznačajnijih titula koju tehnički ekspert može dobiti. G. Holi je trenutno deo odeljenja za IBM Research, gde radi na ujedinjenju socijalnog, mobilnog, analitičkog i cloud aspekta u oblasti arhitekture, primene interfejsa za programiranje aplikacija (API), skalabilnih usluga, razvoja aplikacija i modela razvoja sistema.

„S obzirom da živimo u vremenu u kome su brze poslovne promene deo svakodnevice, kompanije su prinuđene da uspostavljaju potpuno nove strategije kako bi uz pomoć informacionih tehnolgija podigle svoju vrednost.
Kombinacija svih činilaca: socijalnih, analitičkih, mobilnih i cloud računarstva utiču na promenu načina poslovanja u okriženju gde su i klijenti i zaposleni neprestano povezani na internet. Danas su kompanije primorane da preispituju svoje poslovne modele i pronađu najbolji način korišćenja mobilnih aplikacija i servisa, kako za svoje zaposlene, tako i za svoje korisnike. Brze i skalabilne usluge fokusirane na potrebe potrošača su prisutne i utiču na tržište poslovnih usluga slično kao što cloud računarstvo utiče na korišćenje informacionih tehnologija.
Pružanje poslovnih usluga se sve više zasniva na programskim interfejsima (API), a svi tržišni pokazatelji upućuju na to da će ubrzo ovaj vid interakcije sa korisnicima preuzeti primat nad tradicionalnim“, izjavio je ovom prilikom g. Holi.

Pored pojavljivanja na događaji, g. Keri Holi je bio gost Elektotehničkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, ispred čijih je studenata održao predavanje na temu nove ere računarstva i novih trendova i tehnologija koje ta era donosi.

Leave a Reply