IT

IBM predstavlja 5 inovacija koje će promeniti gradove u idućih 5 godina

IBM je objavio popis inovacija koje će u idućih pet do deset godina promeniti način na koji ljudi žive, rade i zabavljaju se u gradovima širom sveta:

• Gradovi će imati zdravije zaštitne (imunološke) sisteme
• Zgrade u gradovima osećaće i reagovati poput živih organizama
• Automobili i gradski autobusi voziće bez goriva
• Pametniji sistemi ugasiće žeđ gradova boljom distribucijom vode iuštedom energije
• Gradovi će odgovoriti na svaku kriznu situaciju – čak i pre nego što prime hitan telefonski poziv

Multicolour IBM logoProcenjuje se da se svake godine u gradove i šira urbana područja preseli oko šezdeset mili0na ljudi – više od jednog miliona ljudi svake nedelje. Četvrta IBM-ova studija usredsređena je na gradove upravo zato što se svet nalazi u procesu urbanizacije koji je bez presedana u dosadašnjoj istoriji. Prošle godine naša planeta dostigla važnu prekretnicu – po prvi put u istoriji većina stanovništva sveta stanuje u gradovima.

IBM-ovo istraživanje “IBM-ovih pet za idućih pet” utemeljeno je na tržišnim i društvenim trendovima za koje se očekuje da će preobraziti gradove, te novim tehnologijama iz IBM-ovih laboratorija koje imaju potencijal da predviđanja pretvore u stvarnost.

Gradovi se moraju istovremeno posvetiti problemu sve većeg broja stanovnika i problemu propadanja postojećih infrastruktura. IBM već neko vreme radi sa gradovima širom sveta na projektima uvođenja inteligentnih sistema koji će ih učiniti pametnijima i koji će omogućiti gradovima održivi razvoj.

U sledećih pet godina, unošenjem inteligencije gradovi će se promeniti na sledeće načine:

Gradovi će imati zdravije zaštitne (imunološke) sisteme

Zbog gustoće stanovništva gradovi će i dalje biti žarišta zaraznih bolesti. Ali, u budućnosti zdravstveni radnici će znati tačno gde, kako i kada se bolest pojavila i počela širiti – pa čak i koja će četvrt sledeća biti pogođena bolešću. Naučnici će gradskim vlastima, bolnicama, školama i kompanijama dati alate kojima će moći brže da otkriju bolesti te se bolje pripreme i deluju kako bi sprečili infekcije kao što je H1N1 ili sezonski grip. Susrešćemo se i sa pojavom „zdravog interneta” na kom će anonimne medicinske informacije sadržane u elektronskim bolesničkim kartonima biti sigurno razmenjivane među doktorima kako bi se ograničilo širenje bolesti.

IBM sarađuje sa organizacijama širom sveta kao što su, na primer Inicijativa za borbu protiv nuklearne pretnje (Nuclear Threat Ini-tiative – NTI), Globalna inicijativa za zdravlje i sigurnost (Global Health and Security Initiative) te Konzorcijum za praćenje zaraznih bolesti na Bliskom istoku (Middle East Consortium on Infectious Disease Surveillance – MECIDS). U tim projektima, IBM radi na standardizaciji metoda razmene medicinskih informacija i analizi pojave zaraznih bolesti.

Zgrade u gradovima osećaće i reagovati kao živa bića

Kako se ljudi u gradove sele rekordnom brzinom, zgrade za stanovanje gradiće se inteligentnije. Mnogim sistemima koji danas čine jednu zgradu – toplotne, vodovodne i električne instalacije, kanalizacija, itd., – upravlja se nezavisno. U budućnosti će tehnologija koja upravlja zgradama operisati poput živog organizma koji će osećati okolinu i brzo reagovati na promene u sistemima kako bi se zaštitili građani, uštedeli resursi i smanjila emisija ugljen dioksida. HIljade senzora koji će se ugrađivati u zgrade pratiće sve oko sebe, od kretanja oko zgrade do temperature, vlažnosti, popunjenosti stanova i osvetljenja. Zgrada neće samo koegzistirati sa prirodom – ona će je iskoristiti.

Taj sistem omogućiće popravke i pre nego što se kvarovi dogode, hitne službe će moći da reaguju brže i sa adekvatnom opremom, a potrošači i vlasnici trgovina moći će u stvarnom vremenu pratiti koliko energije troše i koliko ugljen dioksida emituju, te će potrošnju moći trenutno smanjiti. Neke današnje zgrade već pokazuju određene znakove inteligencije time što štede energiju, delotvornije funkcionišu, te imaju bolji komfor i veći nivo sigurnosti koje pružaju svojim stanarima. Kineski Hangzhou Dragon Hotel odabrao je IBM za gradnju instrumentalizovanog, međupovezanog i inteligentnog sistema  upravljanja hotelskom infrastrukturom. Cilj je zgradu preobraziti u „pametni hotel”. Prema ugovoru, IBM će integrisati sve hotelske sisteme.

Automobili i gradski autobusi voziće bez goriva

Po prvi puta će oznaka „E” (Empty) na meraču goriva značiti „dosta”. Automobili i gradski autobusi sve manje će se oslanjati na fosilna goriva. Vozila će se sve više okretati baterijama izrađenim novim tehnologijama koje neće trebati ponovno puniti danima ili mesecima, u zavinosti od toga koliko se često vozite.

IBM-ovi naučnici i njihovi partneri rade na dizajnu novih baterija koje će električnim vozilima omogućiti radijus kretanja od 500 do 800 kilometara sa samo jednim punjenjem što je važan skok sa 80 do 160 kilometara koliko takva vozila mogu danas dosegnuti. Isto tako, pametne električne mreže u gradovima omogućiće automobilima punjenje baterija na javnim mjestima i putem obnovljivih izvora kao što su vetrogeneratori. NA osnovu pomenutog , mreže više neće zavisiti od termoelektrana na ugalj. To će smanjiti zagađenje vazduha i količinu buke u gradovima. IBM i danski istraživački konzorcij Edison osmišljavaju inteligentnu infrastrukturu putem koje će se omogućiti uvođenje električnih vozila sa pogonom na obnovljive izvore energije u velikim razmerima.

Pametniji sistemi ugasit će žeđ gradova boljom distribucijom vode i uštedom  energije

Jedna petina ljudi u svetu još nema pristup čistoj pitkoj vodi, a komunalni vodovodi gube alarmantnu količinu vode – čak do 50% zbog loše infrastrukture koja propušta. Štaviše, potrebe ljudi za vodom porasće za šest puta tokom sledećih pedeset godina. Kako bi se suočili sa tim izazovom, gradovi će morati da instaliraju pametne vodovodne sisteme kako bi smanjili gubitke vode bar za pedeset posto.

Isto tako, moraće se ugraditi i pametna kanalizacija koja će ne samo sprečiti zagađenje reka i jezera, već će vodu moći pročišćavati sve dok ne bude ponovno pitka. Napredne tehnologije pročišćavanja vode pomoći će gradovima da vodu recikliraju i ponovno koriste lokalno te tako smanje potrošnju energije potrebnu za njen transport od izvora do gradova za barem 20 posto. Interaktivni merni instrumenti i senzori biće integrisani u vodovodnu i električnu mrežu te će u stvarnom vremenu davati tačne informacije o potrošnji vode. Gradovi će moći donositi bolje odluke o tome kako i kada će koristiti te vredne resurse.

Gradovi će odgovoriti na krizne situacije – čak i pre nego što prime hitan telefonski poziv

Gradovi će moći da smanje broj hitnih slučajeva, poput kriminala i katastrofa ili ih čak i spreče. IBM već pomaže raznim agencijama koje se bave sprovođenjem zakona u analizi pravih informacija u pravo vreme tako da javni službenici mogu preduzeti proaktivne mere i sprečiti zločine.

Vatrogasna jedinica grada New Yorka odabrala je IBM kao partnera u gradnji naprednog sistema  za prikupljanje i razmenu informacija u stvarnom vremenu. Cilj tog sistema je prevencija požara i zaštita spasioca. IBM radi i na dizajnu pametnih sistema nasipa koji štite gradove od katastrofalnih poplava.

Leave a Reply