IT

IBM predstavlja nova rešenja za pametne gradove

Kompanija IBM je objavila da su gradovi Mineapolis u, Minesoti i Monpelje u Francuskoj otpočeli saradnju sa kompanjom IBM u cilju brze transformacije načina na koji regulišu sisteme vodosnabdevanja, transporta i upravljanja u vanrednim situacijama.

Ovi i drugi gradovi širom sveta sve više koriste podatke da bi doneli bolje odluke i alocirali resurse na najbolji način, koji uzima u obzir izazove u gradskoj infrastrukturi. Od poboljšanja upravljanja saobraćajem, brzog reagovanja na incidente, korišćenja efikasnih kanala komunikacije sa građanima i obezbeđivanja održivih prirodnih resursa, podaci i analitika pružaju novi uvid kako bi se stvorili efikasniji gradovi. Kao rezultat pomoći u stvaranju hiljada pametnijih gradova, IBM je izdvojio najhitnijje izazove i osmislio nov način da pomogne gradovima pri korišćenju Big Data podataka i Cloud analitike što će gradovima omogućiti da unaprede ekonomiju i bave se strateškim pitanjima od ključne važnosti za njihovu budućnost.

ibm mainframe

Dostupnost tri nova servisa za Pametnije Gradove bazirana na cloud tehnologiji, regulišu transport, vodosnabdevanje i upravljanja vanrednim situacijama i služe kao odskočna daska za razvoj koji će omogućiti gradovima da brzo počnu da koriste svoje podatke, kao i otvorene podatake, pomoću kojih će se postići novi uvid u usluge za građane i poboljšati proces donošenja odluka od strane gradskih lidera. Za građane to znači poboljšan pristup gradskim službama, sposobnost da se predvidi i odgovori na situacije pre nego što počnu da utiču na svakodnevni život ljudi, ali i omogućavanje bolje povratne informacije na inicijative građana.

“Po prvi put, imamo alate koji se mogu primeniti u gradskim službama koje će omogućiti bolje sagledavanje realnosti i fleksibilnost u pretvaranju podataka u odluke”, rekao je Otto Doll, direktor informatičke službe u Gradu Mineapolisu. “U svakom gradu, problem koji se nalazi u jednom odeljenju može rešenje imati u drugom. Analitika može da omogući gradu da sazna šta se zapravo dešava u realnom vremenu, kroz podatke.”

Centri za Transport , vodu i upravljanje vanrednim situacijama
Ova tri nova centra za pametnije gradove kojima se upravljanje transportom, vodosnabdevanjem i upravljanje vanrednim situacijama dopunjuju IBM portfolio vodećih softvera za Pametno Upravljanje, globalnu ekspertizu kompanije IBM i široke mogućnosti primene IBM analitike. Ovo pruža gradovima modele za urbani razvoj koji se lako mogu replicirati. Sva rešenja dostupna su preko cloud servisa ili kroz kombinaciju hardvera, softvera, usluga ili prekonfigurisanih modela za najbolje prakse u upravljanju gradom. Umesto kompleksnih, neprilagodljivih projekata, gradovi mogu početi da dobijaju saznanja iz sopstvenih bazi podataka već za nedelju dana.

• Upravljanje transportom – obezbeđuje vidljivost saobraćaja širom grada, što pomaže ublažavaže zagušenja, poboljšanje upravljanja saobraćajem, optimizovanje kapaciteta puteva, brzo reagovanje na incidente i poboljšanje iskustva putovanja kroz adekvatna upozorenja građanima. Ovo rešenje je dokazano pomoglo nekim gradovima da se gužve smanje za 25 odsto.
• Upravljanje vodosnabdevanjem – pruža mogućnost korišćenja analitike i podrške odlučivanju za poboljšanje zaštite od poplava, kvaliteta vode i integrisanog upravljanja vodnim resursima. Takođe, ovim rešenjem se omogućuje prognoza budućih zahteva za vodosnabdevanjem i pomaže gradska koordiniracija odgovorom na poplave ili suše. Rešenje okazano pomaže nekim gradovima da smanje curenja za 20 procenata.
• Upravljanje vanrednim situacijama – obezbeđuje geoprostorne informacije i analitiku koje pomažu prikupljanju informacija i podataka dobijenih iz više izvora u centralnu tačku komande za upravljanje vanrednim situacijama. To može da pruži menadžerima kritične informace koje omogućuju pravovremenu reakciju, skraćenje planiranja i integrisan odgovor na vanredne situacije, kao i napredni ssitem komunikacije sa hitnim službama. Neki gradovi koji koriste ovo rešenje samnjili su vreme odziva od 25 odsto.
“Gradovi imaju potrebu za temeljnim modernizovanjem njihovih sisteme, a osnova te modernizacije je tehnologija koja je fleksibilna, otvorena i laka za korišćenje”, rekao je Michael Dixon, generalni direktor , IBM Smarter Cities. “Gradski lideri i građani će svi imati koristi od ovog integrisanog pristupa, prediktivnu analitiku i rezultat ishoda koji će omogućiti da gradovi počnu da se transformišu na način koji je samo deceniju pre bio nezamisliv. “

Leave a Reply