IT

ICT – razvojna šansa Crne Gore

Elektronska vlada biće bliža građanima i pospješiti razvoj biznisa, ocijenjeno je na današnjem seminaru o stepenu razvoja e-uprave u EU, trendovi inicijative… koji je organizovalo Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore.

Informacione tehnologije treba da budu alat za uspješniji biznis i državu. U uslovima krize primjena informacionih tehnologija i gotovih modula i rešenja veoma je bitna jer obezbeđuje veću efikasnost, racionalnost, pravovremenost. Primena informatičkih rešenja biće izazov za sve kompanije i države u uslovima krize.

Jedan od prioriteta u ovoj oblasti je formiranje jedinstvenog registra stanovništva, koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine, kazao je potpredsednik Vlade i prvi ministar informacionih tehnologija Crne Gore dr Vujica Lazović. U narednom periodu radićemo i na unapređenju drugih registara – registar Privrednog suda, prostornih jedinica, nekretnina. Ovih dana očekujem i raspisivanje tendera, za unapređenje postojećeg registara Privrednog suda.

Na taj način očekujemo da stvorimo kvalitetne dokumentacione i informacione osnove na kojima možemo graditi ostale module informacionog društva u Crnoj Gori. Strateški ciljevi u obrazovanju je što veća primena informaciono komunikacionih tehnologija. Namera je da se poveća kvalitet nastave i smanji digitalni jaz. Stvaramo prostor da svi učenici i studenti imaju kontakt sa internetom. Lazović je ocijenio da je Crna Gora veoma blizu da postigne taj cilj.

I u zdravstvu smo predvidjeli niz projekata. Vjerujemo da ćemo cilje u ovom sekturu postići do 2013. godine. Razvojem informacionog društva otvaraju se nove mogućnosti u biznisu, kroz mala i srednja preduzeća. Procijenili smo da će informaciono komunikaciona tehnologija i u Crnoj Gori biti izazovan biznis. Crna Gora u uslovima globalizacije mora pripremati svoje kompaniije da budu konkurentne i u ovoj obalsti. Nema više klasične konkurentnosti – mora se voditi računa o novoj dimenziji u informacionim tehnologijama. Uzor Crnoj Gori u tom su Irska, Slovenija, Grčka, objasnio je Lazović.

Ambasador Grčke u Crnoj Gori Georgis Avgoustis je saopštio da Crna Gora želi da postane ekološka elektronska zemlja. Informacione tehnologije moraju se upotrebljavati kao alat za povećanje uspješnosti i profita, ocijenio je Blaž Golob, direktor Centra za razvoj instrumenata elektronske uprave iz Ljubljane. Nema međutim sumnje da ništa ne može biti urađeno u ovoj oblasti, ako nema političke volje, odnosno podrške Vlade i adekvatnog pravnog okvira. Ni jedan model ne može biti univerzalan, odnosno primijeniti se za svaku državu. To znači da se moraju prilagođavati. Za Crnu Goru je veoma bitno da upotrijebi domaće znanje i u ovoj oblasti, jer to pokreće ekonomiju. Veoma je bitno da bude što manji raskorak između onoga što se nudi i upotrebljava. To je recept da zemlja bude uspješnija, ocijenio je Golob. Kostas Koulinas iz INA akademije, koja pruža pomoć za razvoj IT tehnologija u Jugoistočnoj Evropi, kaže da je veoma bitno da se formira indeks za mjerenje napretka u ovoj oblasti.

Povećati informacionu bezbjednost

Informaciona bezbjednost u Crnoj Gori do sada nije tretirana kako zaslužuje. To mora da se promijeni jer Crna Gora poprima obrise ozbiljnog informacionog društva. Upravo zato je posebno poglavlje u strategiji posvećeno ovom sektoru , odnosno bezbjednosti informacionih sistema.

Zabrana samo na pomodarstvo

Kroz mjere štednje Vlada nema namjeru da ograniči nabavku neophodne informatičke opreme, već da se okrenemo racionalnim i opravdanim rješenjima. To znači da neće biti dozvoljena nabavka opreme i tehnologija zbog pomodarstva, nego ona koja je u funkciji kvalitetne upotrebe, objasnio je Lazović, podsjetivši da je odluka Vlade ipak u ovom sektoru dočekana sa dosta nervoze. Ovih dana ćemo raspisati nekoliko tendera što je znak da Vlada nije stavila tačku na razvoj informacionog društva. Naprotiv, bićemo donatori tog procesa.

Leave a Reply