E-servisi · IT

ICT u Srbiji 2009/2010 – Društvo za informatiku Srbije

Nedavni susret sa predsednikom Društva za informatiku Srbije, Nikolom Markovićem iskoristili smo da porazgovaramo o uticaju koji je ekonomska kriza imala na domaće IT tržište, očekivanjima da li će 2010. doneti neke pozitivne pomake, kao i o budućim aktivnostima DIS-a.

Sagovornik: Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

Leave a Reply