IT

IDC objavio rezultate – S&T najuspešnija regionalna kompanija u oblasti IT usluga i rešenja

IDC, jedna od najvećih nezavisnih kompanija u svetu koja se bavi istraživanjem i analizom tržišta informatičko-komunikacionih tehnologija, objavila je najnoviji izveštaj o stanju tržišta IT usluga i rešenja u 2009. godini za Jadranski (Adriatic) region, koga čine zemlje bivše Jugoslavije i Albanija.
Vrednost ovog tržišta se u 2009. godini smanjila za 8.8% u odnosu na 2008. godinu i iznosila je 968 miliona dolara. Istovremeno, vrednost srpskog tržišta IT usluga i rešenja je opala za 18.5% i iznosila je 121.5 miliona dolara.

Najuspešnija regionalna kompanija u oblasti IT usluga i rešenja je grupacija S&T, čiji je udeo u 2009. godini iznosio 7.5% od ukupne vrednosti tržišta. Slede IBM sa 4.2%, HP i Combis sa po 3.1%, dok je na petom mestu SRC sa 2.9%.

S&T Srbija je već 15 godina deo grupacije S&T i dobrim delom je doprinela ovom rezultatu. Njen tržišni udeo u ovoj oblasti iznosio je u 2009. godini 5.3%, svrstavajući je u vodeće srpske IT kompanije u oblasti usluga i rešenja. U svim najznačajnijim kategorijama (sistemska integracija, softverska i hardverska instalacija i održavanje, izrada aplikacija po narudžbi, IT obuka i obrazovanje) S&T Srbija je među vodećima u Srbiji, dok je u kategoriji pružanja usluga integracije mrežnih rešenja tržišni lider.

Prema predviđanju IDC-a u periodu od 2010-2014 može se očekivati rast tržišta IT usluga i rešenja u proseku za 7% godišnje za ceo region, tako da bi krajem 2014. godine vrednost celog tržišta IT usluga i rešenja mogla da bude 1.36 milijardi dolara. Srbija bi u ovom periodu, prema IDC-evim analitičarima, trebalo da ima veći rast od regionalnog, tako da bi u 2014 ovo tržište u Srbiji moglo da naraste do 160 miliona dolara.

Leave a Reply