IT

iFront konferencija

Beograd je 9. i 10. juna bio domaćin prve iFront – internet konferencije. Ovo je bio jedan od prvih događaja na Balkanu koji se na sveobuhvatan način bavio poslovanjem baziranim na Internetu. Konferencija je imala za cilj da inspiriše nove ideje i ukaže na velike mogućnosti danas najmoćnijeg medija.

Leave a Reply