E-servisi · IT

IKT koristiti za unapredjivanje efikasnosti i transparentnosti rada

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić primila je 28. jula predstavnike Društva za informatiku Srbije koji su je obavestili o: svojim aktivnostima, ocenama stanja u oblasti izgradnje informacionog društva i narednim aktivnostima.

Konstatovano je da postaje identične ocene  o značajnim domaćim IKT uspesima ali i potrebi da se preduzmu mere za: smanjivanje zaostajanja u primeni informacionih tehnologija, usvajanju propisa za potrebe razvoja informacionog društva, razvoju svih vidova elektronskog poslovanja i dr.

Ministarka Matić je posebno ukazala da će razvoj informacionog društva naići na još veću podršku ukoliko se pokaže da se time unapređuje efikasnost i transparentnost rada, smanjuju mogućnosti za korupciju i obezbeđuje modernizacija rada.

U delegaciji Društva za informatiku  Srbije su bili: predsednik Nikola Marković, potpredsednik mr Darinka Ivaneža i sekretar Zoran Korunović.

Dogovoreno je da će Ministarstvo i Društvo za informatiku Srbije sarađivati u organizaciji pojedinih aktivnosti u razvoju informacionog društva u Srbiji.

Leave a Reply