rts
IT

IKT sektoru hitno potrebno pojednostavljenje administativnih procedura

U svom gostovanju u jutarnjem programu RTS-a, sekretar Udruženja informatičke delatnosti, Dušan Rakić je naglasio veliki gubitak koji trpi IKT sektor prilikom primene novih carinskih propisa i procedura u vezi usaglašenosti IKT proizvoda prilikom uvoza.

rts

 1. Još u ranijim fazama pristupanja EU, Republika Srbija se Ugovorima ili Zakonima obavezala da prihvata sertifikate izdate od strane odgovarajućih tela akreditovanih u državama EU. U tom smislu u više Zakona se Srbija obavezala na važenje sertifikata izdatih u EU.
 • Tu je pre svega Zakon o telekomunikacijama iz 2003 godine, po kome su se svi sertifikati iz EU automatski priznavali. Zakon o izgradnji, koji eksplicitno predviđa priznavanje svih sertifikata izdatih u zemljama EU.
 • Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocena usaglašenosti, Član 28, 29 i 30 zakona iz 2012 godine.
 • SSP ugovor sa Evropskom Unijom iz 2008 godine.

Umesto svega ovoga imamo jednu administrativnu procedure sertifikacije,  jedinstvenu u Evropi.

 1. U svim zemljama Evrope, proizvodi koji raspolažu CE sertifikatom se slobodno stavljaju u promet i ne pravi im se problem pri uvozu (cilj je jedinstveno tržište ili otklanjanje tržišnih barijera pi razmeni proizvoda). Dakle, uvoz je slobodan. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja ne priznaje CE sertifikat izdat u skladu sa Evropskim propisima u zemljama Evrope, nego vrši sopstvenu sertifikaciju. Srbija jedina pristupa procedure provere usaglašenosti sa standardima za sve proizvode iz IT sektora. Procedura je vrlo slična staroj (još iz sedamdesetih I osamdesetih godina) procedure atestiranja proizvoda.
 2. Zašto se ne prelazi na savremeni pristup u sertifikaciji proizvoda na bazi izjave proizvođača (Deklaracije proizvođača), overene kod odgovarajućeg akreditovanog tela (u našem slučaju RATELa), što predstavlja materijalnu i krivičnu obevezu za proizvođača. U slučaju otkrivanja neusaglašenosti, sertifikaciono telo ima pravo da naplati drakonske kazne proizvođačima. Ovo je normalna praksa u Evropi.
 3. U Evropi se vrši postfaktum (znači nakon što je uvoz izvršen) ocena usaglašenosti proizvoda koji su stavljeni u promet, na osnovu merenih vrednosti parametara proizvoda. Odabir proizvoda koji će se testirati se vrši na osnovu svojih kriterijuma, prijava i sumnji, kada se indicira da je neki proizvod neusaglašen ili na osnovu slučajne provere. U tom slučaju RATEL treba da sprovede odgovarajuću proceduru provere usaglašenosti, na osnovu egzaktnih, merenih vrednosti parametara proizvoda. Ovo je praksa u mnogim zemljama Evrope, u čemu je Nemačka jedan od primera.
 4. Postojeća praksa čini da proizvođači i uvoznici prave velike troškove pri uvozu proizvoda, pre svega u pogledu ležarina na odgovarajućim Carinskim ispostavama, što u krajnjem čini Srbiju neatraktivnom za investiranje ili operatore čini nekonkurentnim, formiranjem parafiskalnih i nepotrebnih trškova u investiranju.
 5. Što se tiče usklađenosti proizvoda sa postojećim Planom nemene frekvencija, usklađenost treba da se takođe radi na postfaktum bazi, u saradnji sa Carinom, uvidom u specifikaciju proizvoda, uvidom u Carinske baze podataka, što ne isključuje povlačenje proizvoda sa tržišta u slučaju neusaglašenosti specifikacije proizvoda sa Planom nemene frekvencijskih opsega. Ovde se traži da se uspostavi tesna saradnja dva državna organa Carine Srbije i RATELa.
 6. Takođe, ovde treba istaći da je dosadašnja praksa dozvola za uvoz od strane RATELa, generisala neka ograničenja za izvestan broj proizvoda, koja ne postoje u CEPT i drugim tehničkim propisima u Evropi i plod su autonomnog tumačenja zaposlenih u RATELu. Između ostalog ovde su i ograničenja vezana za proizvode namenjene za rad na slobodnim frekvencijskim opsezima, koja nigde u svetu ne postoje i plod su proizvoljnog tumačenja od strane RATELa (ETSI standardi: EN300328, EN301893, EN300328, EN301893).
 7. Dosadašnja praksa i zmeđu ostalog stvara pogodno tle za moguće koruptivno ponašanje pojedinaca u državnim organima. U cilju brzog dobijanja dozvole za uvoz (sertifikata o usaglašenosti), proizvođači i uvoznici su spremni na sve da bi smanjili svoje uvozne troškove.

 

Leave a Reply