E-servisi · IT

Imenovan tim koji će voditi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici, na predlog potpredsednika Vlade za evropske integracije i ministra za nauku i tehnološki razvoj Božidara Đelića, imenovala tim koji će u ovom mandatu predvoditi resorno ministarstvo.
U saopštenju se navodi da je Đelić, povodom imenovanja tima koji će voditi Ministarstvo, izrazio zadovoljstvo što je renomirana, energična i iskusna ekipa pristala da se uhvati u koštac sa velikim izazovom vraćanja znanja na sam vrh prioriteta naše zemlje.

Članovi nove ekipe Ministarstva su stručnjaci iz ključnih naučnih i tehnoloških oblasti za Srbiju, a reorganizacija Ministarstva će omogućiti da im se od septembra pridruže i stručnjaci iz društveno-humanističkih nauka, stručnjaci za saradnju sa privredom, kao i vođa projekta za izgradnju Nacionalnog centra za popularizaciju nauke, tehnologije i inovacija, najavio je Đelić.

Za državne sekretare Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj imenovani su prof. dr Snežana Pajović i prof. dr Miloš Nedeljković.

Pajović je direktor Laboratorije za molekularnu biologiju i endokrinologiju u Institutu “Vinča” i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu na osnovnim i doktorskim studijama, dok je Nedeljković dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bavi se istraživanjima u oblasti hidroenergetike.

Sektor za osnovna istraživanja predvodiće pomoćnik ministra prof. dr Tibor Sabo sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pri čemu je on ovu funkciju obavljao i u toku mandata ministara Dragana Domazeta i Aleksandra Popovića.

Za pomoćnika ministra nauke zaduženog za Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem imenovan je dr Radosav Cerović iz Čačka, koji je v.d. direktora Instituta za voćarstvo u Čačku i bavi se biotehnologijom.

Pomoćnik ministra prof. dr Miroslav Vesković rukovodiće Sektorom za nuklearnu sigurnost. Prof. dr Vesković je dekan i profesor nuklearne fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a biće zadužen za razvijanje strategije multidisciplinarnih istraživačkih projekata u Srbiji.

Sektor za razvoj naučno-istraživačkih kadrova vodiće pomoćnik ministra prof. dr Nada Dragović sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, koja će biti zadužena za razvoj novog programa doktorskih studija.

Sektor za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju i dalje će voditi pomoćnik ministra prof. dr Viktor Nedović, koji se bavi istraživanjima iz oblasti konzervisanja i vrenja na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Sekretar Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj biće Biljana Spasić, a kao posebni savetnici ministra imenovani su bivši ministri nauke prof. dr Dragan Domazet i dr Ana Pešikan.

Za savetnika potpredsednika Vlade za promociju nauke i tehnološkog razvoja imenovana je Katarina Petrović, koja je diplomirala fiziku na američkom univerzitetu Prinston, dodaje se u saopštenju.

One thought on “Imenovan tim koji će voditi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Leave a Reply