IT

Implementacija INSPIRATION projekta u Srbiji uspešno završena

Evropska unija je finansirala projekat „ INSPIRATION – Infrastruktura prostornih podataka (SDI) u zemljama zapadnog Balkana” radi promocije infrastrukture prostornih podataka i njenog daljeg razvoja u zemljama zapadnog Balkana. Cilj projekta je bio da stvori povoljno okruženje za precizne, ažurne, kvalitetne, dobro struktuirane i lako dostupne prostorne podatke u državnim i institucijama lokalne samouprave u regionu, kao i da pripremi zemlje korisnice za ispunjavanje ciljeva definisanih INSPIRE direktivom.

inspiration

INSPIRATION projekat je počeo 1.1.2012. a završen je 31.12.2013.

U projektu su učestvovale katastarsko-kartografske institucije regiona zapadnog Balkana.

Projekat je realizovan kroz tri glavne aktivnosti:

Aktivnost 1: Analiza strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira

Osnovni ciljevi ove aktivnosti su: prikupljanje sveobuhvatnih informacija o statusu zemljišne administracije i infrastrukture prostornih podataka dostupnih unutar i između zemalja korisnica za usmeravanje reformskih prioriteta, politike razvoja, poboljšanja zakonodavnog okvira, razmena iskustava i znanja, kao i stvaranje efikasnijeg institucionalnog okvira.

Rezultati ove aktivnosti su:

 • “Regionalna analiza SDI zakonodavnog okvira” u zemljama korisnicama sa zaključnim preporukama za ceo region,
 • “Regionalni SDI izveštaj” sa preporukama i dve godišnje regionalne studije o katastru i SDI.

Aktivnost 2: Izgradnja kapaciteta i razmena znanja

Cilj je bio da se prikupe informacije o trenutnom stanju i potrebama o postojećim kapacitetima i znanjima, kao i da se izradi analiza za poboljšanje obrazovanja , što bi omogućilo da se unapredi znanje državnih službenika zaposlenih u katastarskim institucijama u oblasti SDI. Takođe, cilj je bio i da se poboljšaju procedure, sistem i alati koji se tiču SDI i zemljišne administracije.

Postignuti rezultati u ovoj aktivnosti su:

 • “Regionalna studija o kapacitetima SDI i zemljišne administracije i studija o obrazovanju” koja rezimira najbitnija saznanja za zemlju korisnicu sa zaključnim preporukama za ceo region,
 • “Regionalni izveštaj sa preporukama o obrazovanju i kapacitetima za SDI zemljišnu administraciju” sa preporukama,
 • Konferencija o organizaciji izgradnje kapaciteta i edukaciji u oblastima premera i infrastrukture prostornih podataka,
 • Obuke za implementaciju INSPIRE direktive
 • Dve nacionalne radionice.

Aktivnost 3: Podizanje svesti i komunikacija

Jedan od zadataka projekta bio je da se podigne svest o SDI/INSPIRE u javnosti, kako bi se unapredila saradnja i razmena informacija o SDI/INSPIRE unutar i između zemalja korisnica.

Tokom rada na ovoj aktivnosti realizovano je sledeće:

 • “Regionalna studija o informisanosti”
 • “Regionalni izveštaj o informisanosti javnosti sa preporukama”,
 • Dve godišnje regionalne konferencije o katastru
 • Sedam konferencija “INSPIRE dan” i godišnji regionalni INSPIRE forum
 • Organizovana je javna kampanja za SDI i zemljišnu administraciju,
 • Izrađen edukativni film i brošura.

INSPIRATION projekat doprineo je boljoj regionalnoj saradnji između država korisnica, boljem planiranju zakonodavnog okvira, podizanju svesti javnosti o infrastrukturi prostornih podataka u zemljama zapadnog Balkana i koordinaciji budućeg SDI razvoja u zemljama zapadnog Balkana.

Leave a Reply