Događaji · E-servisi · IT

Implementacija strategije razvoja informacionog društva u privredi Beograda

Na sednici Odbora Udruženja informatičke delatnosti i Koordinacionog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja u proširenom sastavu, razmatrana su aktuelna STRATEŠKA,STATUSNA I RAZVOJNA pitanja iz oblasti informatike (informaciono-komunikacionih tehnologija – IKT) od posebne važnosti za privredu Beograda. Osnovna tema sednice bila je implementacija “Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji ” u 2007./ 2008. godini. Stanje razvoja i primene IKT u svetu je sigurno pravi uzor našoj privredi, zato je prvo na sednici tome posvećena pažnja.

Nastup naših preduzeća IKT, operatera i provajdera na međunarodnim sajmovima IKT karakteriše veći broj učesnika i viša samostalnost na najprestižnijem u svetu CEBIT-u 2008. u Hanoveru, (20 učesnika iz Srbije, 8 na samostalnim štandovima, a 12 na zajedničkom štandu SIEPA) i prvi nastup na MOBILE World conference&EXPO-u 2008. u Barseloni (6 učesnika na štandu mts), prema izlaganju g. Borisava Bojkovića, predsednika Odbora Udruženja IKT. Kao višestruki učesnik, obrazložio je značaj, prednosti i korisnost direktnih poslovnih kontakata za uspeh u razvoju poslovanja i ostvarivanje konkretnih visokih i bržih poslovnih rezultata. Zaključeno je da je dobar trend povećanja broja naših firmi i kontinuitet učešća, što treba nadalje održati i podsticati. spisak CEBIT spisak MOBILE

Strateška, statusna i razvojna pitanja u implementaciji STRATEGIJE RAZVOJA ID, stanje, potrebe i perspektive date su sledećim analizama sa prezentacijama:

Projekat razvoja informacionog društva u privredi Beograda, kao programski zadaci Udruženja IKT, izložila je g. Vesna Pudar, sekretar Udruženja IKT, prezentacija

Stanje IT tržišta u 2007. godini i pokazatelji za prvi kvartal 2008. godine, analizu je prezentirao g. Milovan Matijević, Mineco, prezentacija

Strateški razvoj u oblasti IKT od vitalnog interesa za privredu i društvo – stanje i perspektive, izložio je dr Stanislav Polić, rukovodilac za STANDARDE u Koordinacionom timu Privredne komore Beograda za elektronsko poslovanje, prezentacija .

Nakon izloženih analiza i prezentacija usledilo je razmatranje svih bitnih pretpostavki i uslova za razvoj INFORMACIONOG DRUŠTVA (ID) i odgovarajućih INFORMACIONIH SISTEMA u privredi. Utvrđen je visoki značaj strateškog doprinosa privrede IKT Beograda razvoju ID i artikulisanje konstruktivnih predloga u IT Udruženju i Koordinacionom timu Privredne komore Beograda u njegovim stručnim – ekspertskim timovima za razvoj i blagovremeno upućivanje mišljenja, i predloga preko Privredne komore Beograda odgovarajućim ministarstvima Vlade Republike Srbij u 2007. godini i ranije.

Doprinos privrede IKT Beograda se najkonkretnije ogleda u razvoju i implementaciji proizvoda i usluga IKT , kao i ponudi kapaciteta stručnjaka IKT, svetski prepoznatljivog nivoa i kvaliteta.

Istaknuta je aktuelnost, važnost i hitnost donošenja i realizacije u praksi zakona i podzakonske regulative u oblasti IKT (Zakon o elektronskom potpisu – faza REGISTRACIJE SERTIFIKACIONIH TELA mora se ubrzati, donošenje Zakona o elektronskom poslovanju, elektronskom dokumentu, .. Zakon o zaštiti u oblasti IKT i niz drugih ) Paralelno treba da se prilagodi niz postojećih propisa, koji su tehnološki potpuno arhaični i kočnica su primene IKT, razvoja ID i poslovne komunikacije sa svetom. Potrebno je uvođenje obaveznosti primene standarda i odgovarajućih protokola u oblasti IKT, koji omogućavaju kvalitetnu elektronsku razmenu, dostupnost i agregiranje podataka u cilju raspoloživosti za praćenje stanja, nadzor procesa , poslovno odlučivanje i upravljanje.

Permanentna edukacija u i za primenu IKT zahteva sistemska rešenja, kako u obrazovnom sistemu, tako i u sistemu inoviranja znanja i veština svih zaposlenih i građana.

Potrebna je dalja liberalizacija telekomunikacija i razvoj infrastrukture za široku dostupnost IKT USLUGA.Ponuda brojnih vrsta IKT usluga visokog standarda kvaliteta sve je prisutnija, ali bi korišćenje značajno poraslo i kada bise njihove cene snizile.

Strukturne polazne i zajedničke osnove IS u privredi i ID čine jedinstveni REGISTRI počev od REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, PIB-a , KATASTRA, poslovnog prostora i dr. do uvođenja ADRESNOG KODA i kao najvažnija kvalitativna sadržajna komponenta efikasna i organizovana dopstupnost i javnost niza BAZA PODATAKA do podataka o poslovanju i poslovnim rezultatima, od vitalnog interesa za otvorenu tržišnu konkurenciju i investicije, za plasman kapitala, roba i usluga u zemlji i svetu.

U zaključnim razmatranjima istaknut je kao primarni zadatak privrede IKT Beograda dalji ubrzani razvoj i povećanje tržišta IKT u cilju prevazilaženja digitalnog jaza kojim je Srbija već ozbiljno ugrožena.

Zaključeno je da se, preko Privredne komore Beograda, mišljenja i predlozi sa sednice, kao neophodne podsticajne mere iz privrede IKT upute Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo.

Leave a Reply