IT

Infodata uspešno završila ECDL obuku zaposlenih kompanije “Zdravlje-Actavis”

Na dvomesečnoj obuci organizovanoj za zaposlene kompanije “Zdravlje-Actavis” završen je program potreban za polaganje ispita i dobijanja ECDL START sertifikata.

Ovaj program obuhvata obuku za rad sa Windows XP operativnim sistemom, MS Word-om, MS Excel-om kao i korišćenje modernih internet tehnologija.

Obuku su vršili dipl. ing. Srebrenko Pešić ECDL Authorized Tester (CS 0426J) i dipl. ing. Dragan Ilić ECDL Authorized Tester (CS 0425J).

Leave a Reply