Događaji · E-servisi · IT

InfoDom predstavio svoj ekspertni sistem e-Inspektor za efikasniji inspekcijski nadzor

Na sedmoj evropskoj konferenciji e-Gov Days u Pragu, na kojoj se razmenjuju ideje i nove tehnologije zapadnih i istočnih zemalja EU, kompanija InfoDom predstavivši ekspertski e-Inspektor

Sedma konferencija e-Gov Days’ održana je prošle nedelje  u glavnom radu Češke, aktualne predsedavajuće članice Evropske Unije. Konferencija je proteklih godina postala platforma za razmenu ideja i novih tehnologija Zapadnih i Istočnih zemalja EU, a ove godine centralne teme bile su e-Uprava, e-Poslovanje i e-Pravosuđe. Softverska i konsultantska kompanija InfoDom  nastupila je sa svojim ekspertnim sistemom e-Inspektor,čija je svrha  povećanje efikasnosti i efektivnosti rada inspekcijskih službi, kvalitetniji nadzor primene propisa i usklađivanje delovanja inspekcijskih službi državne uprave.

“Na prezentaciji našeg sistema razvila se opsežna diskusija sa učesnicicma iz Nemačke, Holandije, Danske, Austrije i Velike Britanije, a pitanja su se najčešće odnosila na iskustva oko implementacije e-Inspektora i metodologiji izgradnje baze znanja za različite tipove inspekcija. Svi učesnici potvrdili su važnost problema upravljanja znanjem i inovacijama u javnoj upravi te dostupnosti znanja baš u trenutku kada im je potrebno. Upravljanje planiranjem i korišćenjem resursa kroz procene rizika radi postizanja najvećih učinaka, jedan je od aktuelnijih problema evropskih zemalja”, objašnjava Boris Blumenschein, direktor poslovnog područja implementacije i sistem-integracije u InfoDomu koji je prezentovao ovaj ekspertni sistem u Pragu. Blumenschein dodaje da je glavni zaključak prezentacije da  je sistem e-Inspektor e-governemnt platforma sa generičkim funkcijama upravnog nadzora i inspekcijske kontrole.

e-Inspektor podstiče standardizaciju samog inspekcijskog posla, ubrzava poslovne procese nadzora i omogućava bolju pripremu inspektora za obavljanje inspekcijskog nadzora. Dodatna prednost je smanjena količina papirne dokumentacije kao i postotak odbačenih rešenja na sudu, a zahvaljujući bazi znanja koju sistem poseduje, inspektor već pri planiranju može videti kompletnu istoriju  svih događanja o nadziranom subjektu.

Svoju efikasnost e-Inspektor dokazao je na nizu primera u Hrvatskoj i regionu. Uvođenje ovog sistema u Bosni i Hercegovini prošle godine bio je jedan od najvećih tamošnjih projekata u koji je uključeno više od 1500 inspektora.

Leave a Reply