E-servisi · IT

Informacije o radu Republičke agencije za telekomunikacije

Početak procesa liberalizacije i ukidanja monopola u telekomunikacionom sektoru u Republici Srbiji, kao i početak harmonizacije sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji, iniciran je usvajanjem Zakona o telekomunikacijama sredinom 2003. godine. Potreban uslov za primenu ovog Zakona predstavljalo je osnivanje Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL). Narodna skupština Republike Srbije je 23. maja 2005. godine izabrala Upravni odbor Agencije, koji je u zakonskom roku obezbedio sve neophodne uslove da RATEL 19. decembra 2005. godine postane funkcionalan i zvanično otpočne sa radom.
U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, RATEL-u je poveren zadatak regulisanja telekomunikacionog tržišta u Republici Srbiji, sa ciljem obezbeđenja uslova za stvaranje slobodnog i otvorenog tržišta i dalji razvoj telekomunikacionog sektora uz zadovoljenje javnih interesa iskazanih u sledećim dokumentima:
1. Zakonu o telekomunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/2003, 36/2006) ,
2. Strategiji razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine („Sl. glasnik RS“, br. 99/2006),
3. Strategiji razvoja informacionog društva u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 87/2006) i
4. Nacionalnoj strategiji privrednog razvoja Republike Srbije 2006-2012. (usvojila Vlada Republike Srbije).

Rukovodeći se deklarisanim principima zakonitosti, stručnosti, objektivnosti i javnosti, RATEL se trudi da pravovremeno ostvari svoju ulogu. Regulisanje telekomunikacionog tržišta u cilju njegovog razvoja, koje se ogleda u uvođenju savremenih usluga, servisa i ICT tehnologija, može se ostvariti jedino stvaranjem uslova za slobodno otvoreno tržište. To svakako podrazumeva sprečavanje zloupotrebe monopolskog položaja od strane jednog ili više operatora na tržištu. Zbog toga je neophodno obezbediti konkurenciju kao glavno i jedino sredstvo koje garantuje ostvarenje zadatog cilja.
Obezbeđivanje konkurencije moguće je ostvariti ulaskom novih operatora putem uvođenja novih tehnologija, a tamo gde to nije moguće potrebno je prepoznati na odgovarajućem tržištu operatora sa većinskim udelom (SMP operatora). Neophodno je da cene na takvom zatvorenom tržištu budu regulisane, te da se formiraju primenom troškovnog modela. Iskustvo u razvijenim zemljama govori da je uspešan razvoj telekomunikacionog sektora moguće postići jedino na ovakav način. RATEL je u tom smislu prepoznao regulisanje tržišta kao svoj osnovni zadatak.
U 2007. godini RATEL je pokrenuo konkurenciju u sektoru telekomunikacija tako što je pripremio regulativu i inicirao postupak za uvođenje novih tehnologija, servisa i usluga.
Stvoreni su uslovi da se pokrene postupak javnog nadmetanja za izdavanje licenci za pružanje usluga FWA odnosno WiMax u cilju obezbeđivanja razvoja širokopojasnog pristupa, kao i javnog nadmetanja za izdavanje licenci za korišćenje CDMA-PAMR, da bi se obezbedila javna govorna usluga i Internet nižeg kvaliteta u slabo naseljenim sredinama. Završena je regulativa koja pruža mogućnost za otvaranje tržišta u fiksnoj telefoniji, odnosno izdavanje licence za novog fiksnog operatora.
Ostvarena je konkurencija u mobilnoj telefoniji. Počelo je pružanje usluge 3G koja, između ostalog, omogućava i brz prenos Interneta i prenos televizijskih signala. Pored uvođenja novih servisa, cene usluga mobilne telefonije su značajno smanjene. Otvoreno tržište u mobilnoj stvorilo je ovih dana uslove da imamo i četvrtog učesnika na tom tržištu.
Analiza telekomunikacionog tržišta ukazuje da je u prethodnoj godini došlo do povećanja ukupnog prihoda u ovom sektoru i on iznosi 1,47 milijardi evra, što je u odnosu na 2006. povećanje od 10%. Interesantna je raspodela prihoda i ulaganja u razvoj po telekomunikacionim mrežama i servisima.
Prihod od fiksne telefonije je sa 426 miliona evra pao na 414 miliona, ali su investicije značajno porasle, sa 62 miliona na 166 miliona evra. Prihod od mobilne telefonije ostvario je značajan porast, sa 581 miliona na 839 miliona evra, a i investicije beleže visok rast, sa 103 miliona na 210 miliona evra. Prihod od Internet usluga porastao je sa 26 miliona na 59 miliona evra, ali je zato prihod u KDS-u sa 22 miliona pao na 20 miliona evra.
Ovakav rast prihoda i značajna ulaganja u razvoj uticali su na povećanje broja korisnika u svim telekomunikacionim mrežama i servisima. Ove značajno povećane investicije takođe su doprinele uvođenju novih tehnologija, novih servisa i usluga, kao i povećanju njihovog kvaliteta. Primećuje se da je penetracija u fiksnoj telefoniji porasla sa 36% na 38%, a stepen digitalizacije sa 88,6 na 93,3%. Penetracija u mobilnoj telefoniji je doživela izuzetan porast i iznosi 112,7%, odnosno broji više od 8,4 miliona korisnika. Penetracija Interneta je takođe porasla i iznosi skoro 17%, odnosno broj pretplatnika je oko 1,27 miliona, dok je broj korisnika Interneta svakako 2 ili 3 puta veći. Posebno je značajno da se penetracija širokopojasnih servisa takođe povećala sa 1,6% na 7,8%. Ovo povećanje se odnosi na pristup putem ADSL-a i mobilnog Interneta (3G).
U toku 2008. godine glavni zadatak RATEL-a biće početak primene troškovnog modela u regulisanju telekomunikacionog tržišta, sa ciljem da se u zatvorenom tržištu spreči monopolističko ponašanje, odnosno da se stvore uslovi za uvođenje konkurencije.
Pored ovog primarnog zadatka, RATEL će u 2008. godini posvetiti posebnu pažnju razvoju telekomunikacione infrastrukture i podsticanju razvoja novih servisa. Posebna pažnja biće posvećena ubrzanom razvoju širokopojasnih mreža. Radiće se na obezbeđenju uslova za primenu novih tehnologija i usluga: VoIP, 3Play, IPTV, DTV, e-government,…

Leave a Reply